Wczoraj i dzisiaj na ternie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły się spotkania, na których kierownictwo MEN promowało w środowisku specjalnych stref ekonomicznych swój projekt szkół branżowych. Oto fragment komunikatu, jaki wczoraj zamieszczono na stronie MEN o przebiegu pierwszego dnia tej promocji:

 

W pierwszym dniu rozmów dotyczących zmian w systemie kształcenia zawodowego wzięła udział Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. […]

 

Dyrektor Jadwiga Parada omawia główne kierunki zmian w edukacji zawodowej

 

… podczas swojego wystąpienia, dyrektor Jadwiga Parada omówiła główne kierunki zmian w edukacji zawodowej, której celem jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki.

Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.[…]

 

Chcemy, aby osobne zajęcia z doradztwa odbywały się od siódmej klasy szkoły podstawowej i polegały na powiązaniu ucznia z rynkiem pracy. Mają się opierać na wycieczkach po zakładach pracy i spotkaniach z przedsiębiorcami, czyli praktykami. Dotychczas polegały głównie na poznaniu predyspozycji zawodowych młodzieży – tłumaczyła zgromadzonym dyrektor Jadwiga Parada.

 

Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, który liczy obecnie blisko 80 podmiotów. Wciąż napływają do wałbrzyskiej strefy kolejne deklaracje członkowskie.[…]

 

Wśród najbliższych działań klastra edukacyjnego wałbrzyskiej strefy zaplanowano m.in. opracowanie informatora dla młodzieży, promocję klas patronackich oraz organizację wycieczek zawodoznawczych.[Źródło:www.men.gov.pl]

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

 

 

W drugim dniu wałbrzyskich spotkań – na  konferencji „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego” – wzięła w niej udział minister Anna Zalewska.

 

 

Oto fragment komunikatu ze strony MEN:

 

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN podziękowała przedstawicielom stref ekonomicznych, za to, że chcą oni aktywnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego.

 

Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – dodała.

 

Podczas dzisiejszej konferencji, przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego.

 

Podpisana deklaracja wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej w dotychczasowych działaniach. Ich głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

 

Sygnatariuszami deklaracji zostały:

 

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,

Krakowski Park Technologiczny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”,

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC,

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan,

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź