Wczoraj zakończyły się XVII Łódzkie Targi Edukacyjne. Redakcji „Obserwatorium Edukacji” pozostało jeszcze zrelacjonować czwartkową konferencję, której organizatorzy – Wydział Edukacji UMŁ – nadali przymiotnik „międzynarodowa”, jak się okazało wyłącznie z powodu jednego referatu w języku niemieckim i obecności trzech dyrektorów szkół zawodowych ze Stuttgartu i Ingolstadt.

 1

Trzej przedstawiciele niemieckich partnerów

 

Tytuł konferencji „WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI WOBEC ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY” zapowiadał ciekawy jej przebieg. Zastanawia więc nikła frekwencja przedstawicieli łódzkiego środowiska oświatowego.

 

 2

Widok sali konferencyjnej w trakcie powitania, wygłaszanego przez wiceprezydenta m. Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego.

 

 

Oto prezentacja referentów i tematów ich wystąpień, jakich „Obserwatorium Edukacji” zarejestrowało do przerwy:

 

3

Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP w Łodzi, który wygłosił wprowadzenie do problematyki konferencji.

 

 4

Jolanta Kałużna –  ŁCDNiKP w Łodzi, której referat nosił tytuł „Trudności, zagrożenia, nadzieje uczących się na przyszłość. Sens dzisiejszej edukacji dla przyszłości młodzieży w oczach psychologa”.

 

5

 Małgorzata Sienna – ŁCDNiKP w Łodzi – przedstawiła uczestnikom temat „Doradztwo zawodowe dla uczących się, przygotowujących się do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy”.

 

6

 Anna Koludo – ŁCDNiKP w Łodzi – zaprezentowała zagadnienia w ramachy tematu „Nowoczesne technologie w pracy uczących się”.

 

 

Po przerwie kawowej kontynuowano program konferencji – zgodnie z jej założeniami.

 

 

Program konferencji  TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 Komentarze niedostępne