We wtorek, 12 czerwca, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyła się Wojewódzka Konferencja „Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji”. Jej współorganizatorami były: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

 

Celem tego wydarzenia, na które zaproszono dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych było zapoznanie uczestników z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych, a także z czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także ze współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego.

 

Prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia, posiłkując się zdjęciami, nadesłanymi przez jednego z jej uczestników – kol. Henryka Nowackiego.

 

 

 

Konferencję otworzyli dyrektorzy trzech organizujących ją placówek: (od lewej) Agnieszka Nowak – Specjalistycznej Poradni Psych. Ped. Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, dr Jan Kamiński –  Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Dariusz Nowak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży.

 

 

 

Jerzy Bielecki – kierownik Wydziału doskonalenia zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji wygłasza komunikat pt. „Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych”

 

 

 

Dr hab. Małgorzata Rosalska z Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – podczas wykładu „Dylematy i strategie diagnostyczne – odczarujmy testy”.

 

 

 

Dr Andrzej Zbonikowski –  adiunkt w Katedrze Psychologii Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – w trakcie wykładu „Czynniki warunkujące decyzje młodzieży w edukacji zawodowej”.

 

 

 

 

Dr Anna Paszkowska –Rogacz mówi o „Współczesnych teoriach rozwoju zawodowego

 

 

 

Zbigniew Kozański –  doradca zawodowy, w Poradni Psych.- Ped. dla Młodzieży – dzieli się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą nt. „Całożyciowe poradnictwo kariery w szkole – szanse wyzwania, dylematy”.

 

Konferencję zakończyło nieformalne spotkanie organizatorów, prelegentów i uczestników konferencji, połączone z poczęstunkiem.

 

 

 

Z wykorzystaniem nadesłanych zdjęć

relację zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź