Foto:www.google.pl

 

 

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Łodzi, z udziałem uczennic i uczniów XV LO w Łodzi, odbyła się konferencja, zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam”. Było to kolejne z cyklu spotkań o charakterze profilaktycznym, zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS.

 

Foto: www.facebook.com (z profilu Tomasza Bilickiego)

 

 

Celem spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą przemoc w relacjach między nastolatkami i jakie są alternatywne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Prelegenci szczególną uwagę poświęcą cyberprzemocy wśród młodzieży, m.in. w kontekście ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych. Oto trzy główne punkty programu tego spotkania:

 

> „Przemoc i jej alternatywy w relacjach między nastolatkami” – Tomasz Bilicki – Prezes Zarządu Fundacji INNOPOLIS w Łodzi

 

Foto: www.facebook.com (z profilu Tomasza Bilickiego)

 

Dr hab. Jacek Pyżalski

 

> „Przemoc rówieśnicza – co widzimy, a czego nie widzimy, a powinniśmy zobaczyć?” – Jacek Pyżalski – prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

> „Cyberprzemoc wśród młodzieży a ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych” – sędzia dr Krzysztof Kurosz – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

 

Program konferencji    –    TUTAJ

 

Opracowano na podstawie komunikatu „Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży”, zamieszczonego na stronie Sądu Okręgowego w Łodzi

 

 

O konferencji poinformowała także TV TOYA    –    TUTAJZostaw odpowiedź