„Równa Szkoła – Szkoła bez dyskryminacji” – to tytuł konferencji organizowanej w Warszawie przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej i Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dniach 25-26 maja 2015 r.

 
Konferencja adresowana jest do dyrekcji szkół, pracowników i pracownic ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, samorządowych jednostek prowadzących szkoły, decydentów i decydentek oraz innych pracowników i pracownic systemu edukacji formalnej zainteresowanych przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji. Organizatorzy zapewniają gościom konferencji spoza Warszawy nocleg oraz posiłki w trakcie trwania.

 


W trakcie pierwszego dnia konferencji (w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa), organizatorzy przedstawią wyniki badań dotyczących równego traktowania w systemie edukacji oraz prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. Podczas części interaktywnej, uczestnicy konferencji będą mogli także poznać perspektywę osób, które doświadczyły dyskryminacji w szkole, jak i osób, które prowadzą działania na rzecz równego traktowania i edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.

 
W drugim dniu konferencji (siedziba ZNP, ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa) uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących zastosowania wiedzy zdobytej pierwszego dnia konferencji w codziennej pracy w szkole. Warsztaty dotyczyć będą kształtowania umiejętności przeciwdziałania przemocy motywowanej homofobią w szkole i reagowania na jej przejawy oraz wspierania szkół w tworzeniu systemowych rozwiązań antydyskryminacyjnych (m.in. szkolnych Kodeksów Równego Traktowania).

 
Zaproszenie z formularzem zgłoszeniowym – TUTAJ

 
Źródło: www.glos.plZostaw odpowiedź