W piątek, 19 września, jako impreza towarzysząca trwającym w dniach 18 – 20 września w łódzkim Centrum Konferencyjno-Targowym Międzynarodowym Targom Sprzętu Rehabilitacyjnego „Rehabilitacja 2014”, odbyła się konferencja „Aktywność ruchowa uczniów z niepełnosprawnością szansą na lepszy rozwój”. Jej współorganizatorami byli: Interservis Sp. z o.o – organizator targów i Łódzkie Kuratorium Oświaty.

 

1

 Jedna z ofert tagów „REHABILITACJA 2014

 

2

 

Licznie zgromadzeni w jednej z sal konferencyjnych Centrum nauczyciele i pedagodzy zostali powitani przez przedstawicieli organizatorów, a następnie rolę powadzenia konferencji objęła wizytator ŁKO pani Teresa Lasota.

 

Jako pierwszemu udzieliła głosu panu Mariuszowi Szmagielowi, który wraz z żoną Iwoną współprowadzi zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą dla dzieci niepełnosprawnych.

 

3

 

Podzielił się on z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie usprawniania ruchowego i zachęcania swych wychowanków do uprawiania sportów, w tym Oliwii – cierpiącej na achondroplazję – chorobę genetyczną wywołującą karłowatość. Oliwia po kilku latach pobytu w ich rodzinie uprawia sport, także zawodniczo.

 

Pierwszym, wprowadzającym w teoretyczne podstawy tematyki konferencji, był referat prof. nadzw. dr hab. Krystyny Baranowicz, reprezentującej Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Jej wystąpienie zatytułowane „Aktywność ruchowa uczniów z niepełnosprawnością – za i przeciw” zawierało nie tylko definicje naukowe i prawne podstawowych pojęć i kategorii niepełnosprawności, ale było próbą syntezy dotychczasowego stanu wiedzy o funkcji zajęć ruchowych w edukacji uczniów niepełnosprawnych.

 

4

 

Zakończyła swój wywód stwierdzeniem, że jej zdaniem jesteśmy świadkami powstania nowej subdyscypliny, zwanej za prof. Stanisławem Kowalikiem, „dostosowaną aktywnością ruchową”, która koncentruje się na różnych formach usprawniania poprzez oddziaływanie ruchem na osoby niepełnosprawne.

 

Prezentacja do wykładu Aktywność ruchowa uczniów z niepełnosprawnością

 

 

W ramach przyjętej przez organizatorów zasady przemienności teorii z praktyką, kolejną prezentację poprowadził Piotr Niewiadomski – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi, wsparty przez dyrektorkę tej szkoły panią Grażyną Zarębską .

 

5

 

Ilustrując swój komunikat krótkimi filmami zademonstrował możliwość modyfikowania do potrzeb uczniów z niepełnospraw- nością intelektualną testów sprawności fizycznej. Pokaz obejmował przykłady uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum i ilustrował związek miedzy niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, oraz postępy, jakie w usprawnianiu tej ostatniej można uzyskać.

 

Kolejną referentką była Anna Stelmaszewska, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie, która poprzednio przez 15 lat pracowała jako nauczycielka wf w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy nr 1 w Kutnie.

 

6

 

Swe wystąpienie, zatytułowane „Wpływ aktywności ruchowej na edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”, oparte na osobistych doświadczeniach w mobilizowaniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do zajęć ruchowych i sportu, zakończyła cytatem z roty ślubowania, jakie składają uczestnicy Olimpiad Specjalnych: „Pragnę zwyciężyć. Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku”. Następnie dodała: „Chciałabym, aby to hasło przyświecało wszystkim, tym którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ale też każdej osobie która ma kontakt z takim dzieckiem.

 

Prezentacja do wykładu Wpływ aktywności ruchowej na edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Po tym referacie zabrał głos Marcin Pieńkowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im J. Korczaka w Łodzi, który wraz z kolegą Jackiem Janowskim przygotował prezentację, zatytułowaną „Skuteczna komunikacja z uczniem niedosłyszącym na zajęciach wychowania fizycznego”.

 

7

 

Był to pokaz, ilustrowany krótkimi filmami, jak należy, a jak nie wolno prowadzić zajęć wf z tą kategorią uczniów. Zakończony został takim przesłaniem jego autorów: ”Skuteczna komunikacja z uczniem słabosłyszącym na lekcjach wychowania fizycznego zależy od działania nauczycieli. To my musimy dopilnować kontaktu wzrokowego, odpowiedniej odległości między nami a uczniem słabo słyszącym, musimy pamiętać by wspomagać się pokazem i żeby – w razie potrzeby – wspomagać komendy gestami.”

 

Ostatnim wysłuchanym przez uczestników konferencji był referat pt. „Uczniowie przewlekle chorzy na zajęciach wychowania fizycznego”. Zaprezentowała go dr Barbara Olszewska z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

 

8

 

Jego treść wypełniły przykłady reakcji rówieśników na uczniów, którzy z powodu swych schorzeń nie uczestniczyli w codziennym życiu społeczności klasowych, których choroba czyniła „innymi”. W zakończeniu swego wystąpienia swą tezę, jak wiele dla uczniów cierpiących na choroby przewlekłe może zrobić posiadający odpowiednią wiedzę na ten temat nauczyciel, zilustrowała przypadkiem wielokrotnego olimpijczyka, mistrza świata i Europy – powszechnie znanego i podziwianego sportowca – Roberta Korzeniowskiego – chorującego od dziecka na astmę!

 

Prezentacja do wykładu Uczniowie przewlekle chorzy na zajęciach wychowania fizycznego

 

Ostatnim akcentem konferencji było zwiedzanie ekspozycji targowej, a szczególnie wizyta na stoisku firmy „THERA-BAND”, na które uczestnicy zostali zaproszeni przez wystawcę w celu uczestniczenia w prezentacji produktów tej firmy i możliwości ich zastosowań do ćwiczeń ruchowych.

 

9a

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź