Dzisiaj, w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się konferencja, zatytułowana „Innowacyjny system wsparcia procesu planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów jako przykład dobrej praktyki”. Zaproszenia na konferencję rozesłano także do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli i doradców zawodowych.

 

1

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie konferencji postanowiono upowszechnić narzędzia wypracowane przez AHE podczas realizowania projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”, powstałe co prawda z myślą o studentach, ale – zdaniem organizatorów – przydatne także dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą szkolną. Osoby zainteresowane bliższym zapoznaniem się z platformą OLZA mogą to uczynić pod adresem: www.olza.ahe.lodz.pl

 


Konferencję otworzył w imieniu władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dr Leszek Kuras – Prorektor ds. Nauki       i Rozwoju, jednocześnie kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”. Powitał on współorganizatorów tego wydarzenia, w tym dra hab. Czesława Noworola – prezesa i Włodzimierza Trzeciaka – wiceprezesa Narodowego Forum Doradztwa Kariery, które patronuje tej konferencji. Powitani zostali także: Krzysztof Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Marek Ćwiek – prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, Andrzej Orzeł – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi oraz Elżbieta Paciejewska-Stolarz – dyrektor WODN w Łodzi, a także dyrektorzy szkół, z których przybyli nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie, którzy później uczestniczyli w przeznaczonych dla nich warsztatach.

 

Z urozmaiconego programu konferencji „Obserwatorium Edukacji” mogło zapoznać się jedynie z jego pierwszymi propozycjami. Oto one:

 

Jako pierwszy wystąpił dr hab. Czesława Noworol z referatem pt. „Trendy w doradztwie kariery dla młodzieży”.

 

2

 

Z jego obszernej wypowiedzi uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wpływem decyzji, jakie podjęto w tej dziedzinie   w skali Unii Europejskiej oraz ze standardami kształcenia i zatrudnienia, jakie zostały wypracowane przez odpowiednie organy UE.

 

Kolejnym mówcą był Włodzimierz Trzeciak, który przybliżył słuchaczom z naszego regionu problem „Doradztwo zawodowe dla osób z doświadczeniem zawodowym – ginące zawody”.

 

3

 

Była to informacja o wybranych elementach przebiegu i efektach, realizowanego na Podlasiu projektu „BEZROBOTNI NA START – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia na podlaskim rynku pracy”, którego celem była aktywizacja zawodowa grupy osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia, poprzez doradztwo, staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

 

 

Dalej konferencja potoczyła się zgodnie z harmonogramem. Jej pierwszą część urozmaicił występ Chóru II Liceum Ogólnokształcącego z Piotrkowa Trybunalskiego, a po przerwie, podczas której do dyspozycji uczestników był poczęstunek, odbyły się dwa warsztaty: jeden dla nauczycieli i doradców zawodowych a drugi dla uczniów.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz



Zostaw odpowiedź