Foto: www.facebook.com/eTwinningPolska/

 

W czwartek ub. tygodnia (15 listopada) w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja nt. „Międzynarodowe programy edukacyjne narzędziem kształtującym kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli. Jej współorganizatorami były: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Jako że w konferencji uczestniczyli kurator Grzegorz Wierzchowski oraz wicekurator Jolanta Kuropatwa informacja o niej została wczoraj zamieszczona na stronie ŁKO. Oto jej fragmenty:

 

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Przemawia Grzegorz Wierzchowski – ŁKO: Musimy się więc zastanowić, w jakie kompetencje chcemy wyposażyć absolwentów. Co zrobić, by umieli dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Musimy nauczyć ich, jak się uczyć nowych rzeczy.

 

[…] Konieczność stałego poszerzania kwalifikacji i potrzeba elastyczności na zmieniającym się rynku pracy już w 2006 roku stała się inspiracją do wydania przez Parlament Europejski i Radę Europy zalecenia sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. […].

 

W praktyce kompetencje te są ze sobą często powiązane. Umiejętność czytania i pisania umożliwia uczenie się nowych rzeczy – w tym języków obcych. Posługiwanie się językami obcymi ułatwia z kolei poznanie dorobku kulturowego innych narodów, wymianę myśli naukowej i technologicznej. Kompetencje informatyczne pozwalają szybko zdobyć informacje i ułatwiają komunikację, a co za tym idzie – dają nam możliwość wykorzystania i rozwijania np. naszej przedsiębiorczości.

 

 

Dlatego właśnie warto rozwijać wiele kompetencji kluczowych jednocześnie, a programy edukacyjne realizowane wspólnie z partnerami z zagranicy – jak przekonywali w czwartek prelegenci – są do tego znakomitym narzędziem.

 

Podczas konferencji Jarosław Brodkowski z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zachęcał dyrektorów do nawiązania kontaktu ze szkołami naszych zachodnich sąsiadów. Korzyści z takiego partnerstwa przedstawili koordynatorzy zrealizowanych już projektów: Piotr Pluskota i Renata Masica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi oraz Aleksandra Ochocka i Beata Graczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie.

 

O programie e Twinning opowiedziała Jolanta Gradowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a przykłady dobrych praktyk omówili: Jolanta Krzemińska ze Szkoły „MIKRON” w Łodzi oraz Barbara Pilas z SP nr 205.

 

Foto: www.facebook.com/eTwinningPolska/posts/

 

Jacek Matyszewski z ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

 

Sukcesami w realizacji projektów w ramach programu ERASMUS + pochwalili się: Jacek Matyszewski z ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Agnieszka Szeliga z SP nr 26 w Łodzi. O tym, jak oba unijne programy się uzupełniają, opowiedziała natomiast Jowita Królikowska z LO w Sieradzu. […]

 

 

Cały komunikat „Konferencja nt. międzynarodowych programów edukacyjnych”    –    TUTAJ

 

 

Uwaga:pogrubienia cytowanego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź