Na stronie Radia Łódź znaleźliśmy informację o nietypowej konferencji, która odbyła się wczoraj w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Poniżej zamieściliśmy tę informację, zatytułowaną „O depresji w sieradzkim II LO” w całości:

 

 

Źródło:www.zeromski.edu.pl

 

 

Według najnowszych danych objawy depresyjne może mieć co piąty nastolatek. Do II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu zjechali się profesorzy, terapeuci i psychiatrzy,* którzy rozmawiali z młodzieżą w klasach oraz indywidualnie. Wszystko w ramach konferencji „Zaufaj – poproś o pomoc”.

 

Mimo licznych akcji prowadzonych prze wiele organizacji mamy w społeczeństwie wciąż niewystarczającą wiedzę na temat depresji – mówi specjalista psychologii klinicznej Katarzyna Nejman. – Coraz więcej osób młodych zapada na zaburzenia diagnozowane jako depresja lub jest w stanie subdepresyjnym – dodaje.

 

Uważam, że to najważniejszy temat w szkołach. Chcieliśmy stworzyć uczniom bezpośrednią szansę rozmów ze specjalistami, którzy tymi sprawami zajmują się na co dzień. Obserwujemy coraz więcej młodzieży z problemami w domu i w szkolemówi dyrektor II LO Urszula Świniarska. 

 

Co trzeci nastolatek może prezentować objawy depresyjne. Sama ta statystyka świadczy o tym jak poważny jest problemprzyznaje ordynator Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie i jedna z prelegentek, Monika Cybertowicz. Podkreśla ona, że każda akcja profilaktyczna, każde spotkanie i rozmowa są dla specjalistów bardzo ważne. – Prawdopodobnie w ciągu kilku lat depresja może stać się chorobą cywilizacyjną – dodaje Cybertowicz. 

 

Zespół zaburzeń depresyjnych może objawiać się w dużym skrócie długotrwałym przygnębieniem, niską samooceną, poczuciem winy, spowolnieniem psychoruchowym, bezsennością lub nadmierną sennością. Mogą również występować myśli samobójcze. Psycholodzy starali się dotrzeć do osób, które czują że mogą potrzebować pomocy. Zdarzało się, że po prelekcjach w klasach rozmawiali indywidualnie z uczniami. Grono pedagogiczne z sieradzkiego „Żeromskiego” spotkało się z Tomaszem Bieleckim (?) ** z Fundacji Innopolis. – Bardzo dużo było pytań praktycznych dotyczących tego, dlaczego młodzi ludzie się okaleczają. Były też pytania o to, jak zaprosić rodziców do współpracy, by rodzina nie odebrała tego jako swego rodzaju ataku czy oceny.

 

Bielicki** określa współczesnych nastolatków jako „pokolenie płatków śniegu”: Młodzi ludzi często są delikatni, ulegają różnym frustracjom i często doświadczają kryzysów. Tak naprawdę nie wiemy skąd wzięło się pokolenie płatków śniegu. Być może spory w tym udział nas, rodziców, często nadopiekuńczych czy chroniących przed konsekwencjami – dodaje. […]

 

Według prowadzonych przez Komendę Główną Policji statystyk w 2018 roku samobójstwo próbowało popełnić 746 nastolatków w wieku 13-18 lat i to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Zmalał na szczęście odsetek zgonów skutek tych prób. Objawy depresyjne może mieć co piąty nastolatek.

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

*”Zjechali się profesorzy, terapeuci i psychiatrzy” – to informacja przesadzona. Na konferencji wystąpił tylko jeden profesor – dr hab. Jacek Pyżalski, jeden terapeuta-edulaktor – Tomasz Bilicki i jedna lekarz psychiatra – Monika Cybertowicz, koordynator medyczny Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Sieradzu, z siedzibą w Warcie.

O pani psycholog Katarzynie Nejman googl nic nie wie – prawdopodobnie jest ona jedną z osób, określonych w programie konferencji „psychologami policyjnymi i sądowymi”.

 

**Zaszła (dwukrotna) pomyłka w nazwisku. Cytowane są tutaj wypowiedzi Tomasza Bilickiego – Prezesa Zarządu Fundacji „Innopolis”, koordynatora Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży. [WK]

 

 Zostaw odpowiedź