Dzisiaj w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi odbyła się konferencja skierowana do środowiska osób pracujących z dziećmi i młodzieżą pt. „Narkotyki i samobójstwa”. Uczestniczyli w niej głównie nauczyciele, którzy licznie wypełnili aulę łódzkiej WSP.

 

Aula

 

 

W imieniu władz uczelni-gospodarza przywitał przybyłych na konferencję prelegentów i gości dr hab. prof. nadzw. Sławomir Sztobryn, rektor WSP w Łodzi.

 

 Sztobryn

Prof. nadzw. dr hab.S. Sztobryn

 

Referat wprowadzający, pt. „Ryzyko pułapki narkotykowej – kluczowe czynniki ryzyka i czynniki chroniące” wygłosił dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień.

 

Jedrzejko 2

 Dr. hab. M. Jędrzejko

 

Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Krzysztof Indecki, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego UŁ. Temat jego wystąpienia to: „Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za obrót narkotykami”.

 

 Indecki

 Prof. dr hab. K. Indecki

 

Problematykę suicydologiczną przybliżyła uczestnikom konferencji dr Barbara Olszewska, prorektor WSP w Łodzi, wygłaszając wykład pt. „Samobójstwa młodzieży w kontekście psychospołecznych uwarunkowań.

 

 Olszewska

 Dr B. Olszewska

 

Pierwszą sesję zakończył referat prof. dr hab. Anny Dietrich-Muszalskiej, kierownika Zakładu Psychiatrii Biologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który nosił tytuł „Nowe substancje psychoaktywne na polskiej scenie narkotykowej – wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne.

 

Dietrich Muszalska

Prof. dr hab. A. Dietrich-Muszalska

 

Po przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali jeszcze trzech referatów, podejmujących problematykę konferencji, zawężoną do wybranych aspektów. Przed dyskusją uczestnicy obejrzeli fragment kontrowersyjnego filmu Wojciecha Glanca „Oglądaj śmierć przed kamerą”.

 

 Program konferencji Narkotyki i samobójstwa

 

Prezentacje do referatów będą wkrótce dostępne na stronie WSP w Łodzi

 

 

Tekst i zdjęcia Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne