KONFERENCJA
„Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem”

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tej konferencji, która odbędzie się w dniu 12 maja 2015. Jej celem jest wspomaganie nauczycieli edukacji elementarnej w procesie indywidualizacji w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz popularyzacja różnorodnych metod pracy z dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesno- szkolnej. Wstęp jest bezpłatny.

 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

Organizatorzy:
• Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży

 

Konferencja odbędzie się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Łodzi

 

Partnerzy:
• Pałac Młodzieży w Łodzi
• Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka w Łodzi
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi
• Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
• Firma edukacyjna Moje Bambino

 

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 
Szczegółowy program konferencji i informacja o zgłaszaniu udziału w niej – TUTAJZostaw odpowiedź