Do „Obserwatorium Edukacji” dotarła informacja, która powinna zainteresować dyrektorów szkół wszystkich typów. Stąd decyzja o jej zamieszczeniu na naszej stronie:

 

 

Konferencja dla Dyrektorów Szkół – Pieniądze są dla szkoły
Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016.
Poznań, 11-12.06.2015 r.

 

Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie prowadzonych w placówce działań. Przyjmowanie zgłoszeń o dodatkowe fundusze do wielu ważnych instytucji kończy się już w sierpniu lub wrześniu 2015, a zatem aby zdążyć, nie należy odkładać starań o te środki na nowy rok szkolny.
Pozyskane środki pozabudżetowe pomogą placówkom:

• Rozpocząć rok szkolny 2015/2016 z zastrzykiem dodatkowej gotówki na funkcjonowanie szkoły,
• Wyposażyć klasy w nowy sprzęt i narzędzia dydaktyczne na nowy rok szkolny,
• Wprowadzić innowacyjne zajęcia dla uczniów m.in. z wykorzystaniem TIK, a także przedmiotowe oraz językowe,
• Zaplanować projekty edukacyjne, w tym wycieczki, rajdy, zielone szkoły lub wymiany zagraniczne,
• Lub dofinansować modernizację placówki.

 

Zapraszamy do udziału w I Konferencji dla Dyrektorów Szkół „Pieniądze są dla szkoły. Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016” w Poznaniu w dniach 11-12 czerwca 2015 r.

 

Podczas konferencji:

> Poznają Państwo w praktyczny sposób możliwości pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie Państwa placówek, poza subwencją oświatową,
> Wybiorą Państwo z ponad 100 źródeł krajowych i zagranicznych, oferujących pomoc finansową oraz niepieniężną, granty najbardziej adekwatne dla Waszej placówki,
> Dowiedzą się Państwo jakie działania należy podjąć, żeby pozyskać środki z wybranych programów oraz jakich formalności trzeba dopełnić i kiedy złożyć wnioski, aby otrzymać fundusze na rok szkolny 2015/2016.

 

W programie konferencji:

1. Zewnętrzne krajowe źródła finansowania szkół
2. Programy grantowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, programy rządowe oraz środki samorządowe i programy wsparcia niepieniężnego
3. Zagraniczne źródła finansowania szkół
4. Unijne fundusze strukturalne EFS i EFRR, a polskie POWER i RPO oraz program Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
5. Kiedy wnioskodawcą nie może być szkoła – praktyczne aspekty budowania partnerstw
6. Pozyskanie sponsora dla szkoły – fundraising w trzech krokach

 

Konferencji towarzyszą warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:

• Fundusze UE dla placówek edukacyjnych
• Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 1
• Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 2

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.pieniadzesadlaszkoly.pl

 
Organizator spotkania: Agencja Pracy TwórczejZostaw odpowiedź