Dziś na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczono dość lapidarny komunikat, prezentujący całościowo wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych:

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r.

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym(w czerwcu) i w terminie dodatkowym(w lipcu) 2020 roku przystąpiło 260 262tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 49 611absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym (w lipcu) 2020 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni absolwenci –39 784osoby–stanowili 80% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

 

 

[…]

 

Cała informacja o wynikach tegorocznego egzaminu maturalnegoTUTAJ

 

 

Źródło: www.cke.gov.plZostaw odpowiedź