Foto: Dariusz Piekarczyk [www.dzienniklodzki.pl]

 

Funkcjonariusze policji i straży pożarnej przeprowadzali kontrole w szkołach, do których dotarły informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych

 

 

Poniżej zamieszczamy dwa materiały, informujące o „temacie dnia” – o tajemniczej akcji dezorganizacji egzaminów maturalnych w 122 szkołach średnich w całej Polsce:

 

 

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna została poinformowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej w 2019 r. Działania te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych.

 

W ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań. Informacja o działaniach opisanych w pierwszym akapicie została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji. O działaniach tych zostali również poinformowani wszyscy kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

 

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że:

 

>122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.

 

>w 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem)

 

>w 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut

 

>w trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby

 

>w jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu. […]

 

 

 

Źródło :www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

 

Dziennik Łódzki” poinformował, że anonimowe e-maile o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych odebrano także w szkołach województwa łódzkiego, w tym w trzech w Łodzi:

 

Dyrektorzy 13 liceów i techników w naszym regionie odebrali w poniedziałek (6 maja) rano pocztą elektroniczną fałszywe informacje na temat podłożenia w szkole bomby. W jednej z piotrkowskich placówek matura zaczęła się z kwadransem opóźnienia. W pozostałych 12 szkołach udało się go uniknąć lub wyniosło ono kilka minut. Organizatorzy egzaminu współpracują z policją w ustaleniu sprawcy.

 

Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, poinformowała, że fałszywe wiadomości o bombie dotarły do szkół w stolicy województwa oraz w Piotrkowie, Sieradzu, Wieluniu, Głownie, Koluszkach, Łęczycy, Zgierzu, Drzewicy oraz w Pajęcznie. […]

 

 

OKE poinformowała, że w Łodzi podejrzane maile trafiły do trzech szkół. Ustaliliśmy, że wśród nich były licea ogólnokształcące nr XII oraz XXV. […]

 

 

Cały artykuł „Matura 2019. Fałszywe alarmy bombowe także w szkołach województwa łódzkiego”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź