Źródło: www.facebook.com/PlatformaObywatelska/?

 

 

Opinia Komitetu Nauk o Literaturze PAN

o projekcie podstawy programowej języka polskiego

do liceum ogólnokształcącego i technikum

 11 sierpnia 2017 r.

 

 

W dniu 18 lipca 2017 roku został opublikowany projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych.

 

Komitet Nauk o Literaturze w Polskiej Akademii Nauk zabrał już głos w sprawie przedstawionej pierwszej wersji projektu podstawy programowej do języka polskiego w dniu 24 V 2017 roku w ramach tzw. prekonsultacji. Ponieważ obecny projekt w niewielkim stopniu różni się od poprzedniego, powtarzamy niżej opinie zawarte we wspomnianym dokumencie, uzupełniamy je o kilka dodatkowych uwag.

 

Projekt podstawy programowej do języka polskiego dla liceum i technikum przedstawia wizję bardzo ambitnego, protoakademickiego kształcenia polonistycznego. Może ono przynieść efekty w przygotowaniu kandydatów na filologię polską, po części na filologie obce. Projekt ten jednak jest nierealistyczny w odniesieniu do większości uczniów, którzy przecież nie wybiorą polonistyki, a zwłaszcza w odniesieniu do uczniów techników. Brak realizmu jest szczególnie widoczny, gdy bierze się pod uwagę ograniczoną liczbę godzin przeznaczonych na język polski w szkołach ponadpodstawowych (liczba ta została zmniejszona o 30 godzin na całym etapie). […]

 

 

Pełny tekst dokumentu KNoL PAN     –    TUTAJ

.

 

Źródło: www.knol.pan.pl

 Zostaw odpowiedź