Foto: www.odyseja.org

 

 

Dziś proponujemy „jeszcze ciepły”, bo dopiero co zamieszczony na stronie edunews.pl, najnowszy tekst Witolda Kołodziejczyka p.t. „Odkryć to, co najważniejsze”. Oto jego, naszym zdaniem, najważniejsze fragmenty:

 

 

Odkryć to, co najważniejsze

 

Odwieczne pytanie. Jak to się dzieje, że to co interesujące dla ucznia, częściej ma miejsce poza szkołą, podczas dodatkowych zajęć i na specjalistycznych warsztatach? Jak sprawić, by nauka stała się równie atrakcyjna, jak praca podczas zajęć pozalekcyjnych? Dlaczego nie wykorzystać w codziennej szkolnej praktyce siły różnorodnych form pracy charakterystycznych dla popołudniowych zajęć? Jak w tej sytuacji zorganizować takie środowisko edukacyjne, aby dostrzec to co najważniejsze – naturalny potencjał uczniów?

 

Pilne zadanie. Wspierać w szkole indywidualnie każdego ucznia w budowaniu jego osobistej kariery, wykorzystując naturalne talenty. Sportowe, artystyczne, przyrodnicze, matematyczne, humanistyczne, informatyczne, techniczne, językowe i każde inne, przy których czas upływa niepostrzeżenie. To właśnie one są podstawą budowania zawodowego życie i to one staną się źródłem jego przyszłych zarobków. Uświadomienie sobie przez ucznia własnych kompetencji, tworzy przewagę i wyróżnia go, czyniąc tym samym kimś wyjątkowym. Zdefiniowane przez nauczyciela uczniowskie talenty, powinny w oczywisty sposób zostać wykorzystane w codziennej pracy dydaktycznej. Skąd w takim razie przekonanie, że szkoła powinna skupiać się nad słabych stronach ucznia, jego deficytach? Bardziej racjonalnym jest przecież wykorzystanie czasu na dochodzenie do doskonałości w tym, w czym jest się naprawdę dobrym.

 

 

Każdy jest zwycięzcą!

 

Kiedy przyglądałem się ostatnim Ogólnopolskim Finałom Odysei Umysłu i podziwiałem oryginalne prezentacje, ciekawe rozwiązań problemów, nad którymi uczniowie pracowali przez kilka miesięcy, zastanawiałem się, co dzieje się z energią uczniów, ich ogromnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością, doskonałą współpracą oraz wyjątkowymi relacjami już po zakończeniu finałowych konkursów? Jak to się dzieje, że stresujące wystąpienia nie zabijają radości i dobrej zabawy? W jaki sposób uczniowie utrzymują przez wiele miesięcy uwagę i skupienie nad rozwiązywanym problemem i nieustannym poszukiwaniu twórczych rozwiązań oraz wyzwalają w sobie tak wiele dobrej energii? Jak to możliwe, że dzieje się tak jeszcze długo po wielkim finale? Na czym polega tajemnica sukcesu Odysei Umysłu? […]

 

Dalej można przeczytać jeszcze bardzo, bardzo wiele pytań, najczęściej retorycznych, jakie stawia przed czytelnikiem autor artykułu. Jest wśród nich i to:

 

W jaki sposób osiągnąć synergię między indywidualną siłą uczniów i misją Odysei Umysłu?”

 

Próbą odpowiedzi na nie jest ten fragment tekstu:

 

[…] Wyzwanie. Zaadaptować strategię Odysei Umysłu w szkolnej praktyce i wykorzystać jej model pracy w zespołach międzyklasowych. Formułować niebanalne problemy, które nie oczekują w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań odtwórczego działania, ale kreatywnego podejścia. Wskazać sposób wykorzystania treści podstawy programowej, aby stały się użyteczne w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Nadać sens temu czego uczy się uczeń w szkole i sprawić, był stało się to podstawą do rozwiązania globalnych problemów współczesnego świata. […]

 

Smutna rzeczywistość. Masowa edukacja oparta na założeniu: dla wszystkich to samo, tak samo i w tym samym czasie nie odpowiada na współczesne wyzwania i coraz bardziej się już wyczerpuje. Potrzeba nowych koncepcji dydaktycznych, które rozwijają poprzez innowacyjne formy pracy postawy i umiejętności niezbędne przez całe życie. Jak powinno być dziś? Między innymi tak, jak w Odysei Umysłu. Uczniowie funkcjonują samodzielnie, budują nowe relacje z dorosłymi. Przejmują odpowiedzialność za własne decyzje. Nauczyciel pełni rolę tutora, mentora i eksperta w swojej dziedzinie przedmiotowej. Poszukując nowatorskich pomysłów eksperymentują i nie boją się ryzyka. Zróżnicowane wiekowo środowisko angażujących się w realizację programu szkoły uczniów, stanowi właśnie o jego sile. Od tych utalentowanych po tych ze środowisk społecznie zagrożonych wykluczeniem – wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. W Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą! […]

 

Ostatnim fragmentem tej publikacji jest – pewnie mało powszechnie znana – statystyka sukcesów polskich uczniów w Odysei Umysłu:

 

Do tej pory w Finałach w USA drużyny z Polski 32-krotnie zdobyły Złoty Puchar i tytuł Mistrzów Świata, 24 razy sięgnęły po srebrne medale, 13 razy – po medale brązowe, 10 razy po Nagrodę Ranatra Fusca za Wybitną Kreatywność i 3 razy po Nagrodę Omera za Postawę Fair-Play. Więcej sukcesów odnoszą jedynie amerykańscy gospodarze oraz Chińczycy.

 

Cały tekst Witolda Kołodziejczyka  „Odkryć to, co najważniejsze”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.plZostaw odpowiedź