Foto: www.lodz.ipn.gov.pl

 

Łódź, Park im. „Szarych Szeregów”: Pomnik Martyrologii Dzieci – „Pęknięte Serce” z tablicą o treści: Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć„.

 

 

Portal Samorządowy” poinformował dziś o najnowszej inicjatywie RPD – Mikołaja Pawlaka: NIE dla martyrologii w programach nauczania. Ostre reakcje na pomysł rzecznika praw dziecka”. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o wprowadzenie do podstawy programowej problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i latach powojennych. Pomysł wzbudził kontrowersje. „Nie epatujmy dzieci horrorami” – piszą komentatorzy. […]

 

„Tragiczne losy najmłodszych pokoleń Polaków mają szczególny wymiar. Ukazują bezmiar okrucieństwa zbrodni niemieckich i sowieckich dokonywanych na całkowicie bezbronnych ofiarach” – tak uzasadnia to Pawlak, cytowany w komunikacie biura RPD.

 

O wsparcie inicjatywy na rzecz wprowadzenia do podstawy programowej kształcenia ogólnego zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka p.o. dyrektor nowopowstającego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu Ireneusz Maj. [..]

 

W komunikacie biura RPD wskazano, że niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi – miejsce wyjątkowe w wojennej historii całej Europy – powinien być wymieniony w „treści nauczania dla klas V-VIII jako przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich” obok już istniejących: Palmir, Katynia, kaźni profesorów lwowskich i Zamojszczyzny.

 

Dyrektor muzeum i rzecznik proponują także uwzględnić martyrologię dzieci polskich i los dzieci deportowanych ze wschodnich terenów okupowanej Polski przy „porównywaniu systemów sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, a także omawianiu kwestii deportacji i wysiedleń ludności oraz jej planowanego wyniszczenia„.[…]

 

Pomysł wywołał wiele krytycznych reakcji. „Nie wydaje się Panu, że są bardziej aktualne problemy niż te z czasów II wojny? Dzieciaki są wystarczająco umęczone czasem pandemii. Trzeba im jeszcze dokładać negatywnych wrażeń? Jest Pan bez serca!” – pisze jedna z komentatorek na twitterze.

 

 

 

Cały tekst „NIE dla martyrologii w programach nauczania. Ostre reakcje na pomysł rzecznika praw dziecka

                                                                                                                                             TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

x           x           x

 

 

26 lipca 2021 zamieszczono na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka informację, zatytułowaną W szkołach trzeba zacząć uczyć o wojennych zbrodniach na dzieciach”   –   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź