Wczoraj w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyj- nego o współpracy między tą szkołą a spółką Thermaflex Izolacja Sp. z o.o. Firma ta jest  międzynarodowym producentem termoizolacji technicznych z siedzibą w Holandii, która swą polską fabrykę wybudowała jeszcze w 1998 roku w Żarowie na Dolnym Śląsku. Żarów to gmina, w której to podstrefie działa 9 firm Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Jednak Thermaflex działa w tej miejscowości na terenie nie objętym przywilejami strefowymi.

 

W uroczystości, obok przedstawicieli stron, uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Łodzi: Tomasz Trela – wiceprezy- dent Miasta Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Łodzi, Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi a także Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty i Danuta Zakrzewska – dyrektor OKE w Łodzi. Byli obecni także przedstawiciele Wydziału Edukacji UMŁ, ŁCDNiKP, a także przedstawiciele firm już współpracujących z ZSP Nr 3 i przedstawiciele związków zawodowych. Obecny był także Tomasz Sadzyński – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., podkreślając w ten sposób związki specjalnych stref ekonomicznych ze szkolnictwem zawodowym.

 

porozum 1

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

List intencyjny o współpracy podpisali: (siedzą od lewej): Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, Marcin Łukasiewicz – pełnomocnik zarządu (prokurent) Thermaflex Izolacji Sp. z o.o oraz Janusz Bęben – dyrektor ZSP Nr 3 w Łodzi

 

W efekcie tego porozumienia uczniowie będą mogli poznawać najnowsze materiały i technologie izolacyjne zarówno u siebie w szkole – dzięki przekazywaniu przez firmę próbek jej produktów i wizytom szkoleniowym jej pracowników, jak i w fabryce – podczas wyjazdów studyjnych i praktyk. Możliwe są także wycieczki do centrali firmy w Holandii.

 

 

O tym, pozornie lokalnym, wydarzeniu napisano nie tylko na stronie łódzkiego kuratorium, ale także w „Dzienniku Łódzkim”. Gazeta przytacza tam wypowiedź Marcina Łukaszewicza z Thermaflexu, uzasadniającą dlaczego firma z tak daleka poszukała partnera do współpracy w kształceniu kadr akurat w Łodzi:: – ZSP nr 3 to jedna z zaledwie pięciu szkół, które prowadzą kształcenie techników urządzeń sanitarnych i najlepsza z nich.” Kurator Jan Kamiński podczas uroczystości powiedział: „Gratuluję szkole pozyskania solidnego partnera. Mam nadzieję, że w ślad za dobrymi intencjami obu stron listu już wkrótce pójdą konkretne projekty, na których skorzystają uczniowie.

 

 

Warto upowszechniać takie inicjatywy wśród innych szkół zawodowych, gdyż tylko oddolna inicjatywa  współpracy, wypływająca z dobrze pojętych własnych interesów, podejmowana przez przedsiębiorców i szkoły zawodowe stwarza szanse na przełamanie kryzysu w kształceniu zawodowym, aby było ono rzeczywiście nadarzającym za dynamicznie zmieniającą się gospodarką.

 

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź