24 kwietnia 2014 r., z inicjatywy PM Nr 208 w Łodzi, placówki zrzeszone w Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych zorganizowały happening, którego celem było propagowanie wśród łodzian zachowań, mających na celu ochronę przyrody, połączoną z aktyw- nym wypoczynkiem, efektywnym wykorzystaniem surowców i energii oraz zrównoważoną gospodarką odpadami.

 

 2 na placu wolności

 

Dzieci i nauczyciele zachęcali mieszkańców naszego miasta do ochrony ekosystemów poprzez wznoszenie okrzyków przypominających proste zasady ekologiczne oraz rozdawanie ulotek informujących w jaki sposób należy dbać i chronić roślinność i zwierzęta naszych lasów, łąk parków, pól i zbiorników wodnych.

 

 Fotorelacja z heppeningu 

 

1aa wznosimy ekologiczne okrzyki

 

przemarz ulicą Piotrkowską

 

 

1a PRZEMARSZ DO PLACU WOLNOŚCI

 

3 dbajmy o ekosystemy

 

4 rozdajemy przechdniom ulotki

 

W happeningu wzięły udział dzieci i uczniowie z Przedszkoli Miejskich Nr 8, 12, ,23, 36, 98, 109, 133,  138, 151, 154, 165, 170, 202, 208 z Łodzi oraz Zespół Szkół im Marii Grzegorzewskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 7 ze Zduńskiej Woli i Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie.

 

 

Materiały nadesłane przez Magdalenę Grzanek

z Przedszkola Miejskiego Nr 208 w Łodzi

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 Komentarze niedostępne