W Łodzi też bez niespodzianek, ale za to na Podlasiu… Po tym, jak dowiadywaliśmy się, że w Małopolskiem i Podkarpackiem konkursy na urząd kuratora oświaty wygrywały panie p.o. – także w Łodzi nie było niespodzianki. Oto dzisiejszy komunikat ze strony MEN o mianowaniu ŁKO:

 

 

Janusz Brzozowski został Łódzkim Kuratorem Oświaty. Akt powołania wręczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer.

 

Konkurs na Łódzkiego Kuratora Oświaty został rozstrzygnięty. Dzisiaj, w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wiceminister Katarzyna Lubnauer wspólnie z Wojewodą Łódzką Dorotą Dryl wręczyła akt powołania Januszowi Brzozowskiemu.

 

 

– Zmieniamy rolę kuratora. Dla nas ważne jest, że wielu nowo powołanych kuratorów, to byli dyrektorzy szkół, którzy bardzo dobrze rozumieją rolę dyrektora, szkoły i wiedzą, jak ważne jest, by dyrektor szkoły nie bał się kuratora i traktował go jako sojusznik – powiedziała Katarzyna Lubnauer.

 

Wiceminister poinformowała również, że rozpoczęły się wypłaty podwyżek dla nauczycieli. – Mogę śmiało powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa. Mam dobrą wiadomość, w całej Polsce wczoraj i dzisiaj już pierwsi nauczyciele otrzymują podwyżki z wyrównaniem od stycznia, np. w Koszalinie, Lublinie, Rzeszowie.

 

Katarzyna Lubnauer powiedziała, że Łódzki samorząd wypłaci nauczycielom podwyżki w następnym tygodniu. – Z moich informacji wynika, że w Łodzi pieniądze trafią na konta nauczycieli w przyszłym tygodniu, z wyrównaniem od 1 stycznia. 

 

Wiceminister zaapelowała do wszystkich samorządów, żeby jak najszybciej wypłacały środki, które znacząco poprawią sytuację budżetową nauczycieli i ich rodzin.

 

Katarzyna Lubnauer wspomniała również o wczorajszej decyzji sądu uniewinniającej dyrektor szkoły z Dobczyc, która miała problemy z powodu umożliwienia uczniom udziału w obywatelskim projekcie Tour de Konstytucja. – To jest bardzo dobry obraz, do czego wykorzystywała kuratorów poprzednia władza. Pani dyrektor ma czuć, że kurator to jest piecza, a nie cenzor, ma działać jako przyjaciel, a nie wróg dyrektora szkoła. 

 

Wiceminister przedstawiła też etap prac nad zmianą podstaw programowych. – Zakończył się proces prekonsultacji roboczych materiałów, projekt rozporządzenia będzie upubliczniony w połowie kwietnia. Od 1 września uczniowie będą się uczyć na podstawie uszczuplonych podstaw programowych, co da nauczycielowi więcej czasu na pracę z uczniem – powiedziała wiceminister Lubnauer. W kwietniu wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące ograniczenia prac domowych. – Działamy, by zmienić oblicze polskiej szkoły, żeby była to szkoła przyjazna, dla ucznia, nauczyciela, rodzica. Żeby to była szkoła, która daje realną szansę uczniowi na przyszłość. […]

 

Janusz Brzozowski swoje obowiązki obejmie 1 marca. Janusz Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka o specjalności metod numerycznych i programowania, studia podyplomowe  z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Dotychczas był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, a od 27 grudnia 2023 r. pełnił obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

x           x          x

 

 

Ale  nie zawsze  konkurs na stanowisko kuratora oświaty wygrywają  pełniący dotychczas te obowiązki. Inaczej stało się w Lublinie, gdzie po wygraniu konkursu kuratorem został Tomasz Szabłowski, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że podobnie stało si e na Podlasiu. Oto materiały informacyjne  –  z dwu źródeł – o tym wydarzeniu:

 

 

Agnieszka Krokos-Janczyło Podlaskim Kuratorem Oświaty

 

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, która do tej pory pełniła funkcję wicekuratora. Akt powołania wręczył wojewoda Jacek Brzozowski.[…]

 

Agnieszka Krokos-Janczyło stanowisko podlaskiego kuratora oświaty objęła 29 lutego i zastąpiła pełniącą obowiązki kuratora Iwonę Gaweł.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

 

Więcej o nowej podlaskiej kuratorce napisano na lokalnym portalu < bia24 > :

 

 

Agnieszka Krokos-Janczyło Podlaskim Kuratorem Oświaty

 

Agnieszka Krokos-Janczyło wygrała konkurs na kuratora podlaskiej oświaty. Nominację wręczył dziś (29.02) wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

 

Kandydaturę Agnieszki Krokos-Janczyło przedstawiła ministrze powołana przez wojewodę podlaskiego komisja konkursowa.

 

Nowa kurator jest polonistką, nauczycielem dyplomowanym z 16-letnim stażem. Ukończyła również liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, w tym: zarządzania oświatą czy z zakresu higieny i epidemiologii.

 

Jako pedagog ma doświadczenie na wszystkich poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ogólnokształcącym, a także zawodowym. Ostatnio pracowała jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku; wcześniej kierowała m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jest zaangażowana społecznie jako wiceprezes Zarządu Krajowego Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty. Jest ekspertem w Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

Była autorką innowacji pedagogicznych, takich jak „Mały, ale Mistrz” – projektu skierowanego do uczniów klas 1-3 czy też „Szkoły bez prac domowych”. Współtworzyła ponadto oddziały przygotowawcze wspierające uczniów z Ukrainy. […]

 

 

Źródło: www.bia24.pl/kategorie/wiadomosci/

 

 

 Zostaw odpowiedź