Dziś kontynuujemy temat, zasygnalizowany wczoraj w materiale W łódzkich szkołach jedni „pod choinkę” dostaną podwyżki, drudzy – wypowiedzenia”. Tym razem źródłem kolejnych informacji jest strona Radia Łódź:

 


Foto: Radio Łódź

 

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka w rozmowie z redaktorem Tomaszem Lasotą w Radiu Łódź

 

 

Pracownicy niepedagogiczni będą zwalniani?

 

W Łodzi władze miasta chcą zredukować w szkołach etaty pracowników niepedagogicznych. Chodzi o woźnych, sprzątaczki czy sekretarki, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne

 

Wydział Edukacji prowadzi w tej sprawie rozmowy z dyrektoramiprzyznaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rozmawiamy na razie z dyrektorami, czy jest możliwość, żeby pracownik który nabył już takie uprawnienia, mógł zakończyć współpracę z placówką edukacyjną. Mamy cały czas na uwadze sytuację, jeśli chodzi o Covid19 i chcemy chronić inne miejsca pracy – podkreśla Moskwa-Wodnicka.

 

Tymczasem związki zawodowe przypominają, że po to poszły na ustępstwa w negocjowanym ponad pół roku temu Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy*, żeby zwolnień nie było – mówi Roman Laskowski z sekcji Oświaty i Wychowania łódzkiej Solidarności. – O 10 procent mniej wyniesie premia, płacona pracownikom obsługi administracji. Ustąpiliśmy wtedy w zrozumieniu, że nie będziemy musieli zwalniać pracowników – przypomina Roman Laskowski.

 

Można rozważać kwestie tych pracowników, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne, ale na spokojnie, w cyklu zmian roku szkolnego. A nie teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To nie jest dobry czas na takie ruchydodaje Marek Ćwiek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Na razie miasto nie informuje o planowanej skali zwolnień. Według informacji Gazety Wyborczej, w wybranych szkołach może to być od jednego do pięciu pracowników.

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

* Oto szersza informacja na temat zakończonych negocjacji w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zaczrepnięta z fanpage Zarządu Okręgu Łodzkiego ZNP:

 

POROZUMIENIE PODPISANE

 

25 listopada 2020 r. doszło do porozumienia stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niepedagogicznych.

 

W związku z zakończeniem rokowań i uzgodnieniem protokołu dodatkowego do Układu Wiceprezydent Miasta złożyła pisemne oświadczenie w obecności przedstawicieli związków zawodowych. W Łodzi władze miasta chcą zredukować w szkołach etaty pracowników niepedagogicznych. Chodzi o woźnych, sprzątaczki czy sekretarki, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne.

 

W wyniku podpisanego porozumienia, od 1 grudnia 2020 r. pracownikom będzie wypłacana premia regulaminowa w wysokości 10% środków naliczanych od wynagrodzeń zasadniczych. Biorąc pod uwagę wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r., dzięki powyższym uzgodnieniom pracownicy objęci zapisami Układu nie stracą finansowo.

 

Jednocześnie informujemy, że została również uzgodniona treść nowych zapisów w protokole dodatkowym do Układu, który to dokument podlegać będzie rejestracji w Ministerstwie Pracy w trybie przewidzianym dla układów zbiorowych pracy.

 

Zawarcie porozumienia i utrzymanie Układu powoduje, iż od 1 grudnia 2020 r. nie wymagane jest dokonywanie wypowiedzeń ani porozumień zmieniających umowy o pracę do czasu wdrożenia protokołu dodatkowego do Układu.

 

Ponadto w związku z decyzją Miasta o wycofaniu wypowiedzenia Układu nie ma potrzeby dokonywania uzgodnień i wdrażania regulaminów wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych.

 

Serdecznie dziękujemy tym Wszystkim, którzy wspierali działania Związku Nauczycielstwa Polskiego i naszych przedstawicieli uczestniczących w długich negocjacjach dotyczących utrzymania Układu i zmian w jego treści.

 

 

Źródło:www.facebook.com/znplodz/

 



Zostaw odpowiedź