Dziś proponujemy dwa teksty, z dwu Fb profil, ale powiązane ze sobą. Pierwszy jest autorstwa Anny Szulc, a drugi prof. Joanny Mytnik –  liderki zespołu Centrum Nowoczesnej Edukacji, działającego w strukturach Politechniki Gdańskiej. Choć jest on adresowany do nauczycieli akademickich, to jego treść ma pełne zastosowanie w edukacji szkolnej. Oto te teksty:

 

 

 

Ocenianie, temat na czasie i bardzo ważny, jak czytanie ze zrozumieniem.

 

Ocena odległości zbliżającego się pojazdu służy człowiekowi do podjęcia decyzji, czy przejść na drugą stronę drogi, czy poczekać.

 

Ocena wartości np. jakiejś rzeczy, pomaga w szacowaniu oceny kupna/sprzedaży tej rzeczy.

Ocena człowieka poprzez wydawanie opinii i stawianie stopnia uniemożliwiającego uczenie się na błędzie, dającego możliwość porównań osiągnięć i tworzenia rankingów w procesie uczenia się, JEST ZAPRZECZENIEM WARUNKÓW SŁUŻĄCYCH DO EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ.

 

Jest bezprawnym nie respektowaniem prawa człowieka uczącego się, jest traktowaniem nauki, jak konkursu, w którym liczą się wygrani, czyli ci, którzy za cenę odbierania prawa do indywidualizacji i uznania różnorodności innych, są wyróżniani.

 

Prof. Joanno Mytnik – bardzo dziękuję w imieniu tych, którzy doświadczają skutków nieludzkiego podejścia do uczenia się, że stajesz w obronie ludzi, którym dzieje się krzywda, że edukujesz i propagujesz tę bardzo ważna wiedzę.

 

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/anna.szulc.

 

 

 

 

Poniżej udostępniamy tekst z profilu prof. Joanny Mytnik, który zamieściła na swoim Fb Anna Szulc:

 

 

 

 

Już wiemy, że stopnie nie spełniają przypisywanej im roli w procesie edukacyjnym. Już wiemy, że dotychczasowy model szkoły/uczelni się nie sprawdza.

 

Obserwujemy kryzys edukacji formalnej na całym świecie. Jak oceniać efekty osiągane przez osoby uczące się w dobie AI? Czy w ogóle potrzebujemy je oceniać?

 

Może warto zmienić swój sposób myślenia o ocenianiu i skupić się na dostarczaniu informacji zwrotnej na temat zdobywanych KOMPETENCJI przez osoby uczące się? Na budowaniu ścieżek rozwoju dla nich? Na towarzyszeniu im w ich podróży edukacyjnej, motywowaniu, wspieraniu? Na kształtowaniu refleksyjnego myślenia?

 

Może warto oddać ocenianie osobom uczącym się? Samoocena i ocena wzajemna – jak to robić?

 

Jak oddać KONTROLĘ nad procesem uczenia się osobie, która się uczy? Jak TOWARZYSZYĆ mądrze w dobie AI?

 

Potrzebujemy zdemolować porządek tkwiący w naszych umysłach, wyjść ze schematu, w którym tkwimy (od 300 lat jako społeczeństwo).

 

Zastanówmy się wspólnie nad sensem oceniania i podyskutujmy nad ta częścią naszej roli (jako nauczycieli).

 

Zapraszamy serdecznie, każdy może wziąć udział, spotkania są adresowane do kadry akademickiej i wszystkich zainteresowanych osób.

 

Można dołączyć przez link – TUTAJ

 

Więcej o programie otwartych szkoleń dla kadry akademickiej polskich uczelni „Dydaktyczne Piątki”  –  TUTAJ

 

Nagrania poprzednich DP  –  TUTAJ

 

Wszystkie nagrania CNE na yt  –  TUTAJ

 

ZAPRASZAM  –   Piątek 12 stycznia 2024 r., godz. 13.15-15.00 (online, MSTeams)

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/joanna.ejsmont.3/Zostaw odpowiedź