Dziś po południu (22 października 2021r.) na fanpage MEiN zamieszczono taką oto informację:

 

Foto: www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/

 

Po posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Sekretarza Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski.

 

Umówiliśmy się ze związkowymi partnerami na spotkanie 18 listopada. W ciągu 2 tygodni związki przedstawią swoje postulaty, na bazie tego, co pokazaliśmy. Tydzień później będziemy rozmawiać ze stroną samorządową, która wyraziła w dużej mierze poparcie dla naszych postulatów.

 

Wyjaśniliśmy związkowcom i samorządowcom, że to są decyzje, które zapadają zdecydowanie wyżej niż w MEiN, bo dotyczą nie samej woli, bo wola jest, ale reguł budżetowych, wydatkowych i pewnych rozwiązań prawa budżetowego – również na szczeblu unijnym.

 

Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego posiedzenia Zespołu. Jesteśmy po bardzo trudnych rozmowach, które posuwają nas nieco do przodu. Dziękujemy za to spotkanie i samorządowcom i związkowcom. […]

 

 

Źródło:www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/

 

 

x           x           x

 

 

Na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”zamieszczono 4 pliki filmowe z You Tube, zawierające aktualne opinie przedstawicieli centrali związkowych o dopiero co zakończonych rozmowach z kierownictwem MEiN.

 

Screen z pliku filmowego z Yoy Tube

 

 

Konferencja prasowa przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych tuż po dzisiejszych rozmowach w MEiN – TUTAJ

 

 

x          x           x

 

 

Komunikat ze strony Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021

 

Foto: www.znp.edu.pl

 

 

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.)

 

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”.

 

MEiN natomiast zaproponował:

 

spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów) 

spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac, 

koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy).

 

Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br.

 

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

 

-zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,

-faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,

-zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,

-likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,

-likwidacji dodatku uzupełniającego,

-likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,

-likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,

-likwidacji świadczenia urlopowego,

-zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

 

 

Wywiad z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim po rozmowach 22.10.2021  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź