Źródło ze strony: www.sp21zabrze.edu.pl

 

Tygodniowy plan lekcji klasy VII w Szkole Podstawowej nr 21 w Zabrzu

 

 

Poniższy materiał zamieszczamy, mając w pamięci słowa, które minister Anna Zalewska wypowiedziała, podczas trzeciego dnia obrad 50. Posiedzenia Sejmu, że – jej zdaniem – podczas dyskusji poselskiej  „były też emocjonalne wystąpienia dotyczące tego, że dzieci są przepracowane, że jest to wynik przekształcenia. Jest to nieprawda albo jest to niezgodne z prawem. […]. Przypominam:  ramowy plan mówi wyraźnie o 32 do 34 godzin w klasie VIII  (?)  […] w związku z tym należy zapytać dyrektora, dlaczego łamie prawo. […] To jest, proszę państwa, powyżej 32–34… Nie ma takiej możliwości.”.

 

Oto fragmenty komunikatu, jaki zamieszczono na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka:

 

 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej zwrócił uwagę na problemy uczniów klas siódmych w związku z wejściem w życie reformy edukacji.

 

Problemy bezpośrednio kierowane do Rzecznika Praw Dziecka, a także poruszone 23 października br. podczas posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności nt. stanu i skutków wprowadzenia reformy oświaty, jak również podczas spotkań z rodzicami, które odbyły się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 16 i 24 października br., wskazują na powagę sytuacji w polskim systemie oświaty. […]

W ocenie rodziców i samych dzieci zmiany w sposób szczególny dotknęły uczniów klas siódmych szkoły podstawowej (a w przyszłości mogą także dotknąć także uczniów obecnych klas piątych i szóstych). Ich głos wymaga uważnego wysłuchania, refleksji i podjęcia rozwiązania zgłaszanych trudności.

 

Problemy najczęściej sygnalizowane przez rodziców, to: przeciążenie uczniowskich tornistrów; przepełnienie szkół, nauka w systemie zmianowym w salach nie przystosowanych do prowadzenia danego przedmiotu (np. wychowanie fizyczne), zbyt małe stołówki w stosunku do liczby obecnie uczęszczających dzieci, brak miejsca na szafki szkolne, w których uczniowie mogliby zostawiać podręczniki i przybory szkolne. Rzecznik zwraca również uwagę na dużą liczbę godzin w ramowym programie nauczania i przeładowany program klas siódmych. […]

 

W konsekwencji przedstawionej sytuacji dzieciom brakuje czasu na odpoczynek po zajęciach edukacyjnych, a także na uprawianie sportu (niezbędnego do utrzymania właściwej kondycji i kształtowania prozdrowotnego stylu życia), zabawę oraz uczestnictwo w zajęciach domowych, przebywanie z rodzeństwem, rozwijanie zainteresowań.

 

Informacje przekazane przez rodziców i uczniów powinny zostać zauważone przez resort edukacji. Ich relacje wskazują jednoznacznie, jak negatywnie zmienia się szkolna rzeczywistość i jak niekorzystnie wpływa to na funkcjonowanie dziecka. Wymaga to podjęcia pilnych działań, by dzieci w jak najmniejszym stopniu były narażone na negatywne skutki zbyt pospiesznego wprowadzania reformy edukacji.

 

 

Cały komunikat „RPD pisze do MEN ws. reformy edukacji”  –   TUTAJ

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

P.s.

Skoro, jak twierdzi minister Zalewska,  przeciążenie uczniów klas siódmych nie wynika z założeń reformy, a jest jedynie skutkiem łamania prawa przez dyrektorów szkół – donosimy na dyrekcję KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w SIEDLCACH. Oto link do tygodniowych rozkładów zajęć klas IV-VII   –  TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź