Przedwczoraj, 23 kwietnia, odbyły się rozmowy przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z wiceminister edukacji Joanną Berdzik. Oto komunikat, jaki na ten temat zamieszczono na stronie ZNP:

 

22 kwietnia br. przedstawiciele ZNP spotkali się z Joanną Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie edukacji językowej w przedszkolach. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy właściwych departamentów resortu. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował wiceprezes Krzysztof Baszczyński.

 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy ZNP, w związku z zaplanowaną przez Ministra Edukacji Narodowej na 1 września 2015 r. zmianą w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego polegającą na wprowadzeniu dodatkowego obszaru kształcenia w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Przedstawiciele Związku ponowili postulat zawarty w wystąpieniach ZNP, skierowanych do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów (pisma z 2 i 7 kwietnia,) dotyczący przywrócenia realizacji zapisu ustawowego o obligatoryjnym zapewnieniu w organach prowadzących środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

Wiceminister Joanna Berdzik pozytywnie odniosła się do wniosku ZNP o potrzebie zwiększenia środków na doskonalenie nauczycieli.

 

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało się skierować pismo do samorządów w sprawie takiej organizacji zajęć językowych, która pozwoli optymalnie wykorzystać zatrudnioną obecnie w przedszkolach kadrę pedagogiczną. Resort zaapeluje również do organów prowadzących o uznanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli za priorytet w podziale środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie monitorował dalsze działania władz oświatowych w powyższych kwestiach.

 

Rozmowy będą kontynuowane.

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź