Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada na której podsumowane zostały dotychczasowe działania policji podjęte po otrzymaniu informacji o pierwszych osobach zatrutych dopalaczami. Służby i instytucje odpowiedzialne za walkę z tym procederem zapowiedziały dalsze działania wymierzone w handel dopalaczami. Opracowane zostaną także nowe programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

 

 

Konferencja w MSW

 

Nowe programy profilaktyczne

 
Minister Teresa Piotrowska podczas konferencji po spotkaniu poinformowała, że już wkrótce zostaną opracowane kolejne programy profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. – W środę zorganizuje w tej sprawie spotkanie. Akcja profilaktyczna, którą zorganizujemy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ruszy już na początku września. Poleciłam także rozszerzyć akcje profilaktyczne prowadzone przez policję – powiedziała szefowa MSW. Minister Teresa Piotrowska przypomniała także o realizowanej od wielu lat akcji profilaktycznej „Profilaktyka, a Ty”. Program ten będzie sukcesywnie poszerzany, tak aby dotarł do jak największej liczby szkół w Polsce. Minister podkreśliła, że w przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowane zostaną dodatkowe pieniądze. […]

 

 

 

 

Cała informacja „Walka z dopalaczami: dalsze działania służb oraz nowe programy profilaktyczne” zamieszczona na stronie MSW – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.msw.gov.pl

 
W naszym głębokim przekonaniu o wiele bardziej skuteczniej niż policjanci mogą przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o zagrożeniach, płynących z zażywania t.zw. „dopalaczy” nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Dlatego udostępniamy naszym czytelnikom materiały „Trujące dopalacze. Jak z nimi walczyć?”, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Oto ich treść:

 

 

Od 1 lipca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerzyła listę zakazanych substancji o 114. Wszystkie dopalacze je zawierające są nielegalne. Policja ściga dealerów, ale zatrucia się mnożą. Jak uchronić dzieci? Co zrobić w sytuacji zagrożenia życia? Gdzie szukać informacji i pomocy? Polecamy poradniki dla rodziców i wychowawców.

 

 

Więcej na stronie ORE  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź