Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

W piątek 18 grudnia na stronie MEiN zamieszczono informację, zatytułowaną „Inauguracja prac Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki”. Oto jej najbardziej istotna część:

 

W piątek, 18 grudnia br. w formie zdanej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Prace nowej Rady uroczyście zainaugurował Minister Przemysław Czarnek.

 

Podczas spotkania Minister Edukacji i Nauki pogratulował członkom Rady oraz wyraził uznanie dla ich dotychczasowej aktywności społecznej i obywatelskiej. Minister Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu podkreślił, że najlepiej wyrażać swoje poglądy przez działanie.

 

Liczę na Wasze opinie i propozycje dotyczące spraw, które obecnie są najważniejsze dla edukacji w okresie pandemii: nauczania zdalnego oraz nowych rozwiązań w zakresie wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – powiedział szef resortów edukacji i nauki.

 

Podczas posiedzenia nowo powołani członkowie przedstawili propozycje działalności Rady, do których minister odniósł się z dużą przychylnością – szczególnie wobec działań na rzecz rozwijania patriotyzmu oraz inicjatyw proekologicznych.

 

W czasie spotkania omówiono kwestie organizacyjne, a także wybrano dwóch kandydatów na przewodniczącego Rady, którego ostatecznie wskaże Minister Edukacji i Nauki. […]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Komentarz redakcji:

 

W tytule powyższego news’a świadomie użyliśmy terminu „demokracja kierowana”, gdyż jedynie tak można określić procedury, które ministerstwo uruchamia przy kompletowaniu i konstytuowaniu kolejnych edycji owego tworu, co prawda nie będącego reprezentacją, a jedynie „organem pomocniczym Ministra Edukacji i Nauki”, ale którego „zadaniem jest wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem.”.

 

Jaką wagę mogą mieć takie opinie, wyrażone przez dokładnie (wg, tajemnych kryteriów) wyselekcjonowaną grupę owych młodocianych opiniodawców, którym na dokładkę będzie przewodniczyła osoba wskazana przez ministra? [WK]Zostaw odpowiedź