Dziś, choć to sobota, nie proponujemy obszernego tekstu, podejmującego ważkie problemy edukacji, lecz aktualną informacje z łódzkiego podwórka oświatowego. A po niej parę jej kontekstów:

 

Foto: www.instytut-heweliusza.pl

 

Dyrektorki i dyrektorzy łódzkich placówek oświatowych podczas uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia kursu „Akademia Lidera Edukacji” w łódzkim Pałacu Młodzieży

 

 

 

15.02.2024 – portal ŁÓDŹ.pl

 

 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli w Łodzi skończyli specjalny kurs

 

 

Kilkudziesięciu dyrektorów łódzkich placówek edukacyjnych może pochwalić się nowymi umiejętnościami. Ukończyli oni Akademię Lidera Edukacji, czyli specjalistyczny kurs, który pozwoli im lepiej kierować szkołą lub przedszkolem.

 

Rozwój zawodowy wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy i zaangażowania. Akademia Lidera Edukacji to cykl szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu, prawa i mediów. Dyrektorzy, którzy je ukończyli, zdobyli kompleksową wiedzę o różnych aspektach funkcjonowania swojej placówki po to, by szybko reagować na wszystkie problemy, a jednocześnie tworzyć bezpieczne i empatyczne środowisko dla łódzkich uczniów. Dyplomy ukończenia kursu odebrało niemal 60 dyrektorów.

 

 

 

Źródło: www.lodz.pl/

 

x          x          x

 

 

Dużo więcej o tym szkoleniu można dowiedzieć się na portalu INFORMATOR LOKALNY, gdzie zamieszczono w dniu 15 lutego 2024 r. taki materiał:

 

 

Nowe umiejętności dla dyrektorów łódzkich placówek edukacyjnych

 

Kilkudziesięciu dyrektorów łódzkich placówek edukacyjnych ukończyło Akademię Lidera Edukacji, specjalistyczny kurs, który pozwoli im doskonalić swoje umiejętności w zarządzaniu i organizacji placówek oświatowych.

 

Nowo zdobyte umiejętności pozwolą dyrektorom skuteczniej kierować swoimi placówkami, zapewniając uczniom lepszą jakość edukacji. W ramach kursu dyrektorzy uczestniczyli w wielu praktycznych zajęciach, warsztatach oraz seminariach, zdobywając wiedzę z zakresu zarządzania i liderowania.

 

Celem Akademii Lidera Edukacji jest stworzenie solidnej i profesjonalnej kadry zarządzającej w łódzkich placówkach edukacyjnych. Program kursu obejmuje tematy takie jak efektywne planowanie i organizacja pracy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzanie zespołem, oraz budowanie pozytywnej atmosfery w placówce.

 

Dyrektorzy, którzy ukończyli ten kurs, zyskali nowe narzędzia i strategie, które przyczynią się do podniesienia efektywności pracy placówki. Dzięki Akademii Lidera Edukacji łódzkie placówki oświatowe będą mogły lepiej wpływać na rozwój swoich uczniów.

 

FAQ:

 

Q: Czego nauczyli się dyrektorzy w ramach Akademii Lidera Edukacji?

A: Dyrektorzy zdobywali nowe umiejętności z zakresu zarządzania i liderowania w placówkach oświatowych.

 

Q: Jakie są korzyści z ukończenia kursu?

A: Ukończenie kursu pozwala dyrektorom skuteczniej zarządzać placówką i wpływać na jakość edukacji uczniów.

 

Q: Czy kurs jest dostępny dla wszystkich dyrektorów placówek edukacyjnych?

A: Akademia Lidera Edukacji jest skierowana do dyrektorów łódzkich placówek edukacyjnych.

 

Definicje:

 

Akademia Lidera Edukacji: specjalistyczny kurs dla dyrektorów placówek edukacyjnych mający na celu doskonalenie umiejętności w zarządzaniu i organizacji placówek oświatowych.

 

 

 

Źródło:  www.informacja-lokalna.pl

 

 

x          x          x

 

 

I jeszcze jeden materiał o tym uroczystym wręczaniu dyplomów ukończenia szkolenia – tym razem z „firmowej” strony Instytutu Heweliusza:

 

 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli w Łodzi ukończyli Akademię Lidera Edukacji

 

 

W czwartek w Łodzi podczas oficjalnej uroczystości wręczenia dyplomów, zakończyliśmy drugą edycję Akademii Lidera Edukacji, organizowanej przez Instytut Heweliusza, w której wzięli udział dyrektorzy łódzkich placówek oświatowych.

 

Akademia Lidera Edukacji to autorski program Instytutu Heweliusza. Składający się z serii warsztatów i szkoleń kurs kompetencyjny pozwala dyrektorom poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu szkoły. Dzięki temu lepiej będą mogli wywiązywać się z obowiązków menadżerskich i zarządzać swoją placówką w taki sposób, żeby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

 

W czwartek w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów świeżo upieczonym absolwentom. Dyplomy ukończenia kursu odebrało niemal 60 dyrektorów. Oprócz nich, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta: prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska, dyrektor Wydziału Edukacji – Jarosław Pawlicki i jego zastępca – Radosław Gwadera.

 

Instytut Heweliusza reprezentowały prezes zarządu – Ilona Byra i dyrektor regionu Centrum/Północ – Katarzyna Owczarek-Staśkiewicz.

 

Siła szkoły płynie z mądrości jej dyrektora i nauczycielipodkreśliła w swoim przemówieniu Ilona Byra, prezes zarządu Instytutu Heweliusza. – Chciałam podziękować wszystkim dyrektorom, którzy przyjęli zaproszenie do naszej intelektualnej przygody, że pomimo dużego doświadczenia i wysokich kompetencji w dalszym ciągu są otwarci na nową wiedzę – dodała.

 

By zapewnić jak najwyższy poziom nauczania, zaprosiliśmy do naszego programu ekspertów z całego kraju: Krakowa, Warszawy, Łodzi i Wrocławia i z wielu wybitnych ośrodków akademickich, w tym m.in.: Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zakres tematyczny kursu tworzyły szkolenia z: prawa oświatowego, finansów, wystąpień publicznych, mediacji, komunikacji i zarządzania szkołą i budowania jej wizerunku.[…]

 

 

Cały, bogato ilustrowany materiał o tej uroczystościDyrektorzy szkół i przedszkoli w Łodzi ukończyli Akademię Lidera Edukacji”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.instytut-heweliusza.pl

 

 

x          x          x

 

 

„Wisienką na tym torcie” niechaj będzie informacja, ze o tym wydarzeniu poinformowała pani Hanna Zdanowska – Prezydentka Łodzi, zamieszczając na swoim Fb profilu krótki filmik z tego wydarzenia:

 

 

 

 Zobacz  –  TUTAJ

 

 

x             x            x

 

Jako zwieńczenie tych wszystkich informacji zamieszczamy stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, zamieszczone na stronie „Dziennik Warto Wiedzieć”:

 

 

RIO o finansowaniu szkoleń dla dyrektorów ze środków na doskonalenie zawodowe

 

Czy można dofinansowywać ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoleń dyrektorów placówek oświatowej, tj. szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, typu obsługa BIP, szkoleń w zakresie SIO, zmian w przepisach oświatowych oraz szkoleń w zakresie kontroli zarządczej w placówce oświatowej – na to pytanie wyczerpujących wyjaśnień udzieliła ostatnio RIO w Łodzi.

 

Izba jednoznacznie stwierdziła, że wydatki na ww. szkolenia w ogóle nie powinny być finansowane ze środków na szkolenia dla nauczycieli.* Stanowi to bowiem wydatkowanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w rozdziale 7a Karty Nauczyciela i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki te są przeznaczone na szkolenia zawodowe nauczycieli, czyli takie, dzięki którym nabędą oni wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej wykonywać pracę zawodową.

 

Koszty szkoleń dyrektora placówki z zakresu objętego ww. pytaniem nie mieszczą się w zakresie pojęcia doskonalenia zawodowego czy dokształcania zawodowego nauczycieli, których celem najogólniej rzecz ujmując jest przygotowanie i doskonalenie umiejętności do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, albowiem ww. szkolenia dyrektorów mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i kierowania placówką.

 

Reasumując, z wyodrębnionych w uchwale budżetowej środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie można finansować szkoleń dyrektorów, których przedmiotem są inne zagadnienia niż doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. Szkolenia dyrektorów w omawianym zakresie mogą być realizowane z innych środków niż te, o których mowa w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

 

 

[Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28.04.2023 r., sygn. WA 4120-14/2023-w]

 

 

 

Źródło: www.wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/6

 

 

 

* Z tego samego dpz wiemy, że orientacyjny jednostkowy koszt szkolenia Akademii Lidera Edukacji to 5 tys. od osoby. Tylko ten jeden kurs dla 60 osób pozwolił organizatorom zarobić 300 000 zł. Z tego – podobno – znakomita część to honoraria dla wykładowców. Ale to nie był jedyny taki kurs…

 

 

 Zostaw odpowiedź