Foto:www.google.pl

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli

 

Wczoraj na stronie oswiata.abc.com zamieszczono materiał, w którym – powołując się na PAP – redakcja tego portalu informuje, że Komisja Europejska proponuje państwom członkowskim unijne standardy dotyczące praktyk zawodowych. Oto obszerne fragmenty tej informacji:

 

 

[…] „Przygotowanie zawodowe jest często dla młodej osoby koniecznym punktem wyjścia otwierającym drogę do kariery. Naszym ostatecznym celem jest integracja młodych ludzi na rynku pracy, z poszanowaniem różnorodności systemów edukacyjnych państw członkowskichpowiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE ds. euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis. […]

 

Temu właśnie mają służyć zalecenia, jakie dla państw członkowskich przygotowała Komisja. W wielu krajach praktyki są powszechne, ale nie jest to normą w całej UE. Z danych Komisji wynika, że obecnie w Europie korzysta z przygotowania zawodowego około 3,7 milionów uczniów. Dla porównania, w uczelniach wyższych kształci się około 20 milionów studentów.

 

Statystyki pokazują, że uczeń czy student, który przechodzi praktyki, łatwiej wchodzi po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Średnio 60–70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc. […]

 

Komisja zaproponowała siedem kryteriów odnoszących się do warunków uczenia się i warunków pracy oraz siedem bardziej ogólnych, dotyczących „warunków ramowych”.

 

W tym pierwszym zestawie znalazły się takie kwestie jak: pisemna umowa, efekty uczenia się, wsparcie pedagogiczne, komponent miejsca zatrudnienia, wynagrodzenie lub rekompensata, ochrona socjalna oraz warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Kryteria dotyczące warunków ramowych to: regulacje, zaangażowanie partnerów społecznych, wsparcie dla przedsiębiorstw, elastyczne ścieżki kształcenia i mobilność, poradnictwo zawodowe i podnoszenie świadomości, przejrzystość, zapewnianie jakości i monitorowanie kariery absolwentów. […]

 

Kryteria, które przedstawiła KE, jeśli zaakceptuje je Rada UE, staną się podstawą do opracowania skutecznych programów przygotowania zawodowego. „Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy” wskazuje Komisja. […]

 

 

 

Cały tekst informacji „KE proponuje unijne standardy dotyczące praktyk zawodowych”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Na ten sam temat zamieszczono także informację na portalu money.pl: Koniec darmowych praktyk? Unia Europejska chce ucywilizować rynek”

 Zostaw odpowiedź