Portal  oswiata.abc.com, powołując się na PAP, zamieścił dziś informację, zatytułowaną „Reportaż R. Kapuścińskiego na liście lektur szkolnych”. Oto jej fragmenty:

 

„Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego we fragmentach znalazły się na przygotowanej przez MEN liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum. Po konsultacjach społecznych z listy usunięto „Sen nocy letniej” Williama Szekspira. […]

 

W podstawie programowej dla liceów i techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której będą się uczyć, oraz „rozszerzenia”. Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego znalazły się lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony.

 

W wyniku konsultacji społecznych, które przeprowadzono po publikacji projektu nowej podstawy języka polskiego, fragmenty „Podróży z Herodotem” Kapuścińskiego pojawiły się na liście lektur obowiązkowych realizowanych w zakresie podstawowym. Z kolei z zakresu rozszerzonego usunięto „Sen nocy letniej” Williama Szekspira, a „Fortepian Szopena” Cypriana Kamila Norwida został przeniesiony z zakresu podstawowego do rozszerzonego.

 

Na liście są też wybrane wiersze następujących poetów: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Przybosia, Tadeusza Peipera, Józefa Czechowicza, Kazimierza Wierzyńskiego (w tym wybrane wiersze z okresu skamandryckiego oraz emigracyjnego), Stanisława Balińskiego (w tym wybrane wiersze z okresu emigracyjnego), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta (w tym wybrane wiersze z tomów: „Pan Cogito” oraz „Raport z oblężonego miasta), Haliny Poświatowskiej, Stanisława Barańczaka, Marcina Świetlickiego, Jana Polkowskiego, Wojciecha Wencla.[…]

 

 

Cały komunikat „Reportaż R. Kapuścińskiego na liście lektur szkolnych”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 Zostaw odpowiedź