Z kilkudniowym opóźnieniem (tekst ten na portalu OKO.PRESS ukazał się15 października 2021r.) zamieszczamy fragmenty materiału „Dyrektor ma się bać, wtedy boi się cała szkoła”, w którym znajdziecie list organizatorek i organizatorów kampaniiWolna Szkoła” do dyrektorek i dyrektorów szkół:

 

Szkoła stanie się instytucją pod specjalnym nadzorem. Stojąc w obliczu kar za działania nie po myśli ministra, także wy będziecie zmuszeni krępować inicjatywę nauczycieli i cenzurować propozycje uczniów” – takie ostrzeżenie dostały dyrektorki i dyrektorzy wszystkich szkół. Wolna Szkoła wzywa do sprzeciwu wobec Lex Czarnek […]

 

 

Do dyrektorów i dyrektorek. Wyraźcie swój sprzeciw!

Polska szkoła potrzebuje dziś spokoju i współpracy, a nie kontroli kuratora. Zamiast wsparcia, resort edukacji planuje centralizację oświaty – decyzje dotyczące szkół będą podejmowane w kuratoriach i w ministerstwie, a nie w szkołach.

 

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Chcielibyśmy, aby w tym roku wyrazem naszego wsparcia dla dobrej włączającej edukacji była czerwona ekierka – symbol społecznej kampanii “Wolna Szkoła”. Ekierka zamiast kwiatów to wyraz naszej solidarności z nauczycielkami i nauczycielami, którzy domagają się godnych warunków pracy i płacy.

 

Szkoła poddawana jest coraz silniejszym naciskom politycznym. Jeśli nowe prawo oświatowe – LexCzarnek – wejdzie w życie, polska edukacja zmieni swoje oblicze. Przestanie być neutralna światopoglądowo, będzie zależna od kuratora i jego decyzji, a sam kurator – od wytycznych ministra.

 

W szkole, gdzie próbuje się zastraszyć dyrektora, boją się też nauczyciele i uczniowie.

 

Braki kadrowe i centralne sterowanie szkołą nie będą także ułatwiały organizacji edukacji zdalnej, jeśli przyjdzie czas kolejnych ograniczeń. Ministerialny projekt zmian w oświacie znajduje się tu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349251. […]

 

 

Dlaczego do Was piszemy?

 

Kampania „Wolna szkoła” to ponad 100 organizacji oraz nauczycielskie związki zawodowe. Do kampanii przyłączyły się także samorządy – Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich. Stajemy razem w obronie polskiej szkoły, stawką jest tu los naszych dzieci. Bo szkoła ma respektować prawa dziecka, a nie prawa kuratora lub ministra edukacji. Nasza kampania dotarła już do 23 mln osób! Nie jesteście sami!

 

W obliczu planowanych zmian prawa oświatowego możecie liczyć na wsparcie społeczności szkolnych – nauczycielek i nauczycieli, uczniów i uczennic oraz ich rodziców, o ile otrzymają informację o realnych konsekwencjach nowych przepisów. Także samorządy lokalne jako organy prowadzące szkoły są przeciwne zmianom, które ograniczają ich kompetencje i naruszają samodzielność polskiej oświaty, placówek i ich dyrektorów. Podobne jest stanowisko nauczycielskich związków zawodowych oraz licznych organizacji społecznych, w tym stowarzyszenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

Zapraszamy do włączenia się w działania, do wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych zmian. […]

 

Szkoła stanie się instytucją pod specjalnym nadzorem. Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli działać pod dyktando kuratorium, niezależnie od tego, jakie są prawdziwe potrzeby uczennic i uczniów oraz jakiego wsparcia w swoim rozwoju intelektualnym i społecznym potrzebują. Stojąc w obliczu kar za działania „nie po myśli ministra”, być może Wy także będziecie zmuszeni krępować inicjatywę nauczycieli czy cenzurować propozycje uczniów.

 

Samorządy, nawet pełne dobrych chęci, będą pozbawione realnych kompetencji zarządzania lokalną oświatą. Będą mieć coraz mniejszy wpływ na wybór dyrektora i nie zdołają ochronić dyrektorek świetnych, lecz „niepokornych”. Pozbawione prawa do decydowania o pracy szkół na swoim terenie samorządy zaczną rezygnować z dodatkowego do subwencji oświatowej finansowania edukacji, będzie im trudniej decydować się na dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli.

 

W atmosferze obaw i nieufności może być trudno nawiązać owocny dialog z rodzicami. Mogą oni nie rozumieć, czemu zmuszeni jesteście podejmować decyzje wycofania się z oferty zajęć pozalekcyjnych czy realizować zalecane odgórnie zajęcia, które nie są dla ich dzieci szczególnie pożyteczne. […]

 

 

Co mogą zrobić dyrektorzy i dyrektorki?

 

W tej krytycznej chwili zachęcamy Was do współpracy z Radą Pedagogiczną, z rodzicami i uczniami, zwłaszcza z radą rodziców i samorządem uczniowskim. Możecie:

 

>zachęcać wychowawców do organizowania spotkań z rodzicami, aby ich poinformować o znaczeniu proponowanych zmian prawa oświatowego;

 

>wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami przeprowadzić debatę o tym, jak powinna wyglądać praca Waszej szkoły;

 

>na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zainicjować uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec proponowanych zmian prawnych;

 

>wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami zadecydować o podejmowaniu działań wyrażających brak zgody na zmiany w prawie oświatowym (propozycje na stronie www.wolnaszkola.org/)

 

>zadbać, by w programie wychowania i profilaktyki znalazły się treści i formy pracy, które pomogą szkole i nauczycielom zachować dydaktyczną autonomię;

 

>na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ustalić listę zajęć dodatkowych tak, by utrzymać możliwość działania w szkole organizacji społecznych, które ze szkołą dotychczas współpracowały;

 

>zwrócić się do rady gminy/powiatu o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec proponowanych zmian prawa oświatowego;

 

>napisać do Waszych posłów, wyrażając sprzeciw i zachęcać do takich działań rodziców Waszych uczniów;

 

>korzystać z opracowanych przez nas materiałów, rozwiązań i rekomendacji www.organizacjespoleczne.org.pl/.[…]

 

 

Jednocześnie prosimy o przekazanie listów Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

 

 

 

LIST DO RADY PEDAGOGICZNEJ:

www.organizacjespoleczne.org.pl/list-do-rady-pedagogicznej/

 

 

 

LIST DO RADY RODZICÓW:

www.organizacjespoleczne.org.pl/list-do-rady-rodzicow-szkoly/

 

 

Z wyrazami szacunku i wsparcia

organizatorzy i organizatorki kampanii Wolna Szkoła

 

 

Cały tekst „Dyrektor ma się bać, wtedy boi się cała szkoła”   –   TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.oko.press

 Zostaw odpowiedź