Wczoraj (19 lutego 2022r.) odbyło się spotkania inauguracyjne projektu „Młodzież dla Łodzi – Szkolny Budżet Deliberacyjny” oraz warsztaty dla Szkolnych Opiekunów/ek Budżetu

 

Jako że od 14 do 27 lutego trwają w łódzkich szkołach ferie zimowe – realizacja projektu rozpocznie się od 28 lutego.

 

W realizację projektu zaangażowanych jest 16 szkół – oto ich lista:

 

    Szkoły Podstawowe:

1.Szkoła Podstawowa Nr 34

2.Szkoła Podstawowa Nr 36

3.Szkoła Podstawowa Nr 65

4.Szkoła Podstawowa Nr 70

5.Szkoła Podstawowa Nr 81

6.Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105

7.Szkoła Podstawowa Nr 137

8.Szkoła Podstawowa Nr 192

 

                                                             Szkoły ponadpodstawowe:

1.Zespół Szkół Ekonomii i Usług

2.XIII Liceum Ogólnokształcące

3.XXI Liceum Ogólnokształcące

4.XXVI Liceum Ogólnokształcące

5.XLII Liceum Ogólnokształcące

6.Technikum Nr 3

7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

8.Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

 

 

Oto kilka podstawowych informacji o projekcie ” Młodzież dla Łodzi – Szkolny Budżet Deliberacyjny”

 

W ramach projektu uczniowie i uczennice oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z tych szkół będą decydować o tym w jaki sposób wydać 4000 zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy.  Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, dzieci i młodzież zyskają możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla swojej szkoły i jej otoczenia.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/edukabe/   i    www.edukabe.pl/

 Zostaw odpowiedź