Foto:Slawomir Olzacki/Forum[ www.newsweek.pl]

 

 

Na portalu <Prawo.pl> (a nie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki) zamieszczono dziś informację „CKE ogłosiła wytyczne sanitarne na tegoroczne egzaminy”. Oto początkowe fragmenty tego tekstu:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne sanitarne obowiązujące na tegorocznej maturze i egzaminie ósmoklasisty. Są one podobne do zeszłorocznych – uczniowie mogą np. pisać egzaminy bez maseczek, ale dopiero gdy już zajmą miejsce przy stoliku.

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu. Nie może się też na nim pojawić osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją.

 


Wyjątkiem ozdrowieńcy


Wyjątkiem są osoby, które przechorowały COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 

Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. […]

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/

 

 

Więcej można się dowiedzieć z obszernej informacji, zamieszczonej dzisiaj (19 kwietnia 2021r) na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów: ósmoklasisty (E8, )maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE)  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź