Choć do tej chwili (11 stycznia 2017r, godz.10:00) podpisane w poniedziałek przez Prezydenta Dudę ustawy oświatowe nie zostały opublikowane w „Dzienniku Ustaw”* – nie przeszkodziło to w zorganizowaniu wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkania z dziennikarzami, które poprowadziła minister Anna Zalewska wraz z podsekretarzem stanu Maciejem Kopciem.

 

zalewska-kopec

 

 

Oto fragmenty komunikatu, jaki o tej konferencji prasowej zamieszczono na stronie MEN:

 

 

[…] W swoim wystąpieniu Minister edukacji powiedziała, że  po wielu miesiącach debaty, rozmów i konsultacji społecznych zakończyły się prace związane z przygotowaniem do wprowadzenia reformy edukacji. Dodała także, że podpisane wczoraj przez Prezydenta RP ustawy przyniosą wiele korzyści całemu środowisku polskiej oświaty.[…]

 

Szefowa MEN poinformowała, że pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Koordynatorem Zespołu został wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

 

Członkami Zespołu są pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

 

Do końca tygodnia przedstawimy listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych kuratoriach oświaty – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

 

 

Cała informacja „Reforma edukacji – kolejny etap wdrażania zmian”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*Z 52 aktów prawnych, ogłoszonych w tym roku w „Dzienniku Ustaw”, ostatnie 11 (od nr 42 do nr 52) zostały tam zamieszczone z datą 9 stycznia 2017 r.

 

Z datą 11 stycznia, ale dostępne na stronie Internetowego systemu Aktów Prawnych dopiero 12 stycznia, pod pozycjami 59 i 60 udostępniono ogłoszone ustawy:

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 59 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 60 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatoweZostaw odpowiedź