Foto: www.dzienniklodzki.pl

 

Laborantka wykonuje test, polegający na znalezieniu w materiale pobranym od pacjenta. charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV-2 genu

 

 

Z informacji zamieszczonej dziś na stronie Radia Łódź, zatytułowanej „Koronawirus w kolejnych placówkach kultury i oświaty w Łodzi” przytaczamy fragment, zatytułowany „Koronawirus w łódzkich szkołach”:

 

Zakażenie koronawirusem wykryto także u kolejnego ucznia. Tym razem dotyczy to 33. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Wcześniej przypadki zakażenia wykazano w XII, XV, XXVI i I LO oraz Zespole Szkół Muzycznych z ulicy Rojnej.

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Autor tego tekstu popełnił błąd rzeczowy, polegający na posłużeniu się zwrotami „ dotyczy to…” i „przypadki zakażenia wykazano w…”. W rzeczywistości wypadki zakażenia nie wykryto w szkołach, lecz u uczniów tych szkół, którzy od 12 marca nie przebywali w tych placówkach.

 Zostaw odpowiedź