W miniony piątek (27 stycznia 20233 r.) na stronie Senatu RP zamieszczono informacje o 11. Spotkaniu z cyklu „Gadka Senacka”, którego tematem była edukacja seksualna młodzieży. Oto ten tekst:

 

 

„Rzetelna edukacja seksualna” tematem kolejnej debaty młodzieżowej w Senacie

 

Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

 

Wychowanie seksualne w szkole było głównym motywem 11. spotkania z cyklu„Gadka Senacka”, które odbyło się 27 stycznia  br. Wzięli w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Otwierając debatę prof. Tomasz Grodzki zachęcał młodzież do otwartej, merytorycznej rozmowy. „Spotkanie jest tym lepsze, im żywiej uczestniczymy w dyskusji” – mówił. „Cieszę się, że forum wymiany myśli, które stworzyliśmy tu, w Senacie, funkcjonuje tak dobrze. Traktujemy to jako wkład Izby Wyżej w budowanie fundamentów demokracji w Polsce” – podkreślił Marszałek Senatu

 

W wydarzeniu brały udział panelistki: Antonina Kopyt – Fundacja Sexedpl, Katarzyna Banasiak-Marszałek – koordynatorka ds. edukacji, od 4 lat dyżurantka telefonu zaufania dla młodzieży oraz dr n.med. Aleksandra Jodko-Modlińska – psycholog, seksuolog, dyrektor (?) nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień uczniów w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Młodzi podkreślali, jak ważna jest edukacja seksualna i skąd biorą się jej braki. Dyskutowano o tym, skąd młodzież czerpie wiedzę na temat edukacji seksualnej. Najwięcej głosów padło na Internet. Młodzi tłumaczyli, że w internecie nikt ich nie oceni, są anonimowi i szybko uzyskają informację. Poruszono też kwestie wychowania seksualnego. Dyskutowano między innymi o tym, jak wygląda edukacja w szkole publicznej i prywatnej, o małej  frekwencji na zajęciach i o licznych zwolnieniach z tego przedmiotu.

 

Panelistka Antonina Kopyt podkreśliła, że wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone w każdej szkole inaczej. Młodzież powinna dać szansę nauczycielowi w przekazywaniu informacji. Zachęciła również do walki o ten przedmiot i szczerej dyskusji co można byłoby poprawić. Oceniła, że ważna jest rozmowa i wspólne rozwiązywanie problemu. Aleksandra Jodko-Modlińska stwierdziła, że przyczyną niechodzenia na zajęcia są rodzice, którzy z wielu powodów decydują się na ten krok.

 

Uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami z prowadzonych zajęć. Opowiadali, że częściej było więcej żartów niż poważnych rozmów. Panelistka Katarzyna Banasik-Marszałek powiedziała, że śmiech podczas zajęć nie jest objawem niedojrzałości a pokonywaniem pewnych barier. Zdaniem Katarzyny Banasik-Marszałek potrzeba jest zmiana myślenia osób dorosłych, weryfikacja osób prowadzących zajęcia czy zmiana ich kształtu.

 

W 2002 roku światowa organizacja zdrowia stworzyła Powszechną Deklarację Praw Seksualnych. Deklarację podpisała również Polska. Na podstawie tego dokumentu, młodzież może domagać się rzetelnej edukacji seksualnej. Deklaracja składa się z 16 (?) praw a dziesiąta z nich brzmi: ,,Prawo do wszechstronnej i wyczerpującej edukacji seksualnej, która jest procesem trwającym całe życie, które powinny być włączone wszystkie instytucje społeczne’’.

 

Organizatorem spotkania jest ruch młodzieżowy „Gadka senacka” przy współpracy z Kancelarią Senatu. W wydarzeniu bierze udział młodzież ze szkół z całej Polski.

 

 

 

Źródło: www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/

 Zostaw odpowiedź