Foto: Stock [www.google.com]

 

 

Na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono zaktualizowany tekst z maja, pt. „Podwyżki dla nauczycieli, zmiany w pensum i awansie zawodowym. Oto szczegóły propozycji MEiN”. Udostępniamy jego najbardziej „treściwe” fragmenty:

 

[…]

 

21 września odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele MEiN, związków zawodowych i korporacji samorządowych. Udział w spotkaniu potwierdziły wszystkie trzy centrale związkowe: ZNP, FZZ i Solidarność.

 

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu zespołu MEiN miało przesłać związkom zawodowym i samorządom konkretne propozycje, które staną się podstawą do negocjacji na kolejnym spotkaniu 18 maja. Wiadomo było, że zmianie ma ulec wysokość pensum – zostanie ono podwyższone o dwie godziny, ale tylko tym nauczycielom, którzy będą chcieli więcej zarabiać. Ci, którzy chcą zostać przy dotychczasowych stawkach będą pracowali tyle, ile obecnie.[…]

 

Wynagrodzenie zasadnicze ma być uzależnione od:

 

-poziomu wykształcenia – ograniczenie obecnej tabeli do grupy nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz grupy pozostałych nauczycieli;

 

-etapu rozwoju zawodowego nauczyciela – kwotowy (stały) wzrost wynagrodzenia zasadniczego w związku z uzyskaniem, odpowiednio, stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego;

 

Wynagrodzenie ma składać się z :

 

-wynagrodzenia zasadniczego,

-dodatku za wysługę lat

-wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

-wynagrodzenia za pełnienie powierzonych funkcji (ewentualne rozszerzenie funkcji uprawniających do dodatku),

-dodatku za warunki pracy

-dodatku motywacyjnego

-innych składników wynikających ze stosunku pracy:

-nagród (w tym nagród jubileuszowych i nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), -odpraw,

-dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

-dodatku za pracę w porze nocnej;

 

Nowością ma być wprowadzenie dodatku za specjalizacje zawodowe.[…]

 

               Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli prezentowałoby się następująco

 

-nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy – 3 500 zł brutto(125 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost w stosunku do dotychczasowych stawek o odpowiednio 551 i 466 zł brutto.)

-nauczyciel mianowany – 3 900 zł brutto (+455 zł brutto)

-nauczyciel dyplomowany – 4 500 zł brutto (+454 zł brutto) […]

 

MEiN proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego. Likwidacji ma ulec stopień nauczyciela kontraktowego. W okresie przejściowym nauczyciele kontraktowi z zaawansowanym stażem wynikającym z obecnego systemu awansu, mogliby liczyć na przyspieszenie uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Wprowadzenie do zawodu nauczyciela ma trwać co najmniej cztery lata. Po tym czasie ma być przeprowadzony wystandaryzowany egzamin zewnętrzny. Będzie się on składał z części praktycznej i teoretycznej. […]

 

 

 

Cały artykuł „Podwyżki dla nauczycieli, zmiany w pensum i awansie zawodowym. Oto szczegóły propozycji MEiN” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

 

Przeczytaj także:

 

Na stronie ZG ZNP – „ZNP: Jutro, 21.09 rozmawiamy z MEiN” TUTAJ

 Zostaw odpowiedź