Wczoraj i dzisiaj „Obserwatorium Edukacji” , na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło w dwudniowych obchodach nie lada jakiego jubileuszu: 90-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, która od 1 września 1999 roku weszła w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą przy ul. Karolewskiej. Pierwszego dnia uroczystości odbywały się w siedzibie szkoły i adresowane były do całej społeczności: uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz jej przyjaciół i sojuszników. W drugim dniu obchody jubileuszu, z udziałem zaproszonych gości, odbywały się w Teatrze Lalek „Pinokio”

 

Dzień pierwszy – siedziba szkoły

 

1

 

 

2

Uroczystość otworzył, witając wszystkich obecnych na wypełnionej do ostatniego miejsca widowni dyrektor ZSS Nr 2 w Łodzi pan Tomasz Szymański, który pokrótce przypomniał historię szkoły.

 

Pierwszym elementem programu uroczystości był film, który ukazał w syntetyczny sposób zróżnicowane formy pracy i bazę, którą aktualnie dysponuje szkoła-jubilatka.

 

Część artystyczną otworzyło przedstawienie w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego w Łodzi, uczestników zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy ze swymi opiekunami zaprezentowali program „Jesienny pejzaż”.

 

3

 

4

 

Po występie podopiecznych DPS występowali uczniowie, którzy solo i w duecie prezentowali swój kunszt piosenkarski.

 

5

 

6

 

 

7

 

Do zjedzenia był jeszcze tort urodzinowy, można było zakupić wytwory, powstałe podczas terapii zajęciowej, a w godzinach popołudniowych odbył się mecz w piłkę siatkową Nauczyciele – Uczniowie.

 

8

 

9

 

Dzień drugi – Teatr Lalek „PINOKIO”

 

Tym razem gościnne wnętrza Teatru Lalek „Pinokio” zapełniły się nie tylko aktualnymi uczniami Szkoły-Jubilatki, ale także jej absolwentami, a przede wszystkim przybyli jej byli dyrektorzy i nauczyciele. Uroczystość zaszczycili goście honorowi, wśród nich posłanka na Sejm Elżbieta Królikowska-Kińska, wiceprezydent miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski i Łódzki Wicekurator Oświaty Konrad Czyżyński, przedstawiciele OKE, ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycielskich związków zawodowych oraz licznie przybyłych dyrektorów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowaczych z terenu Łodzi.

 

0

 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego odbyła się część oficjalna, podczas której gości powitał dyrektor szkoły pan Tomasz Szymański, a następnie głos zabierali obecni na widowni goście.

 

2

          Od lewej: T. Szymański, K. Piątkowski, B. Jachimczak. W głębi – uczennice w poczcie sztandarowym

.

6

   Dyrektorzy łódzkich szkół i ośrodków specjalnych składają życzenia z okazji jubileuszu Szkole-Jubilatce.

 

5

 

Jednym z występujących był pan Krzysztof Sibielski, który w latach 1991 – 2008 był dyrektorem – najpierw SSP Nr 90, a od 1999 r. – Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2. W swym wystąpieniu powiedział m.in.: „Jubileusz 90-lecia przywołuje wspomnienia moich prawie 30 lat przepracowanych w tej szkole i skłania także do refleksji. Szkoła ta w ciągu 90 lat swego istnienia nosiła różne nazwy, różne numery, zmieniała swoje siedziby. Ale tworzyła tylko jedną historię, historię pisana przez nas wszystkich: przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także jej przyjaciół. Ja też jestem częścią tej historii,[…] Dziewięćdziesiątka jest szkołą wyjątkową. Tak, jak wyjątkowi są jej uczniowie, nauczyciele i rodzice.To oni tworzą, tworzyli i będą tworzyć klimat i atmosferę szkoły,”

 

Także i podczas tej uroczystości zebrani obejrzeli najpierw film, opowiadający o dniu dzisiejszym szkoły, a następnie rozpoczęła się część artystyczna, Jej pierwszym elementem, podobnie jak w czwartek, był występ podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego, uczestników zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, z programem „Jesienny pejzaż”.

 

6a

 

7

 

 

Następnym elementem tej części były dwie etiudy w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowane pod kierunkiem aktorów Teatru Lalek „Pinokio”

 

 

Etiuda 1. „Stworzenie świata”

 

8

 

9

 

10

 

 

Etiuda 2. „Ja potrzebuję pomocy!”

11

 

12

 

14

                       Finał w wykonaniu wszystkich uczestników przedstawienia z udziałem nauczycieli.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź