70-lat-zsp-nr-9

 

W miniony piątek, 21 października, kolejna łódzka szkoła zawodowa obchodziła jubileusz 70-lecia. Tym razem świętowali obecni i byli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, przed 1. września 2002 roku znanej jako Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych, a wcześniej (od 1976r.) działającej jako Zespół Szkół Energetycznych Nr 1 w Łodzi.

 

Jednak jej początki, to wrzesień 1946 roku, kiedy  Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało decyzję powołującą w Łodzi trzyletnią Szkołę Przemysłowo – Energetyczną. To upoważnia jej dzisiejszych spadkobierców do świętowanie w tym roku jubileuszu 70-lecia. Więcej o dziejach Szkoły-Jubilatki TUTAJ.

 

1

Uroczystości poprzedziła Msza Święta, odprawiona z tej okazji w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

 

 

2

 

Główna część obchodów jubileuszu odbyła się w siedzibie szkoły i zgromadziła absolwentów, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i duchowieństwa łódzkiego, dyrektorów szkół łódzkich oraz reprezentantów instytucji, stowarzyszeń, zakładów i firm współpracujących ze szkołą.

 

 

3

 

Wszystkich przybyłych powitała  dyrektor ZSP nr 9 pani Henryka Michalska. W swym wystąpieniu przywołała najważniejsze fakty z historii szkoły. Przy tej okazji wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy w minionych latach działalności szkoły, swoją pracą przyczynili się do rozwoju tej placówki.

 

 

Głos zabrało wielu uczestników uroczystości,  którzy skierowali ciepłe słowa do byłych nauczycieli, absolwentów szkoły i obecnej kadry nauczycielskiej.

 

4

 

Z bardzo gorącym przyjęciem spotkało się wystąpienie Janusza Moosa – dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia  Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który wspominał czas, kiedy był nauczycielem tej szkoły.

 

 

W tej jubileuszowej atmosferze odbyło się podpisanie umowy patronackiej pomiędzy  firmą ABB Sp. z o.o. a Miastem Łódź i  ZSP nr 9  w zakresie objęcia patronatem klasy o kierunku technik elektryk. To kolejna firma, która zawarła taką umowę z tą szkołą. Warto w tym miejscu dodać,  że aktualnie w szkole działa 20 oddziałów technikum i 3 oddziały szkoły zasadniczej – wszystkie objęte patronatami dużych firm.

 

 

5

 

Specjalnie dla absolwentów szkoły jej obecni uczniowie przygotowali okolicznościowe przedstawienie. Były tańce, śpiewy i stroje z epoki, z lat, kiedy utworzono Komisję Edukacji Narodowej.

 

 

 

5a

 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości na zgromadzonych czekała niespodzianka. Firma BSH ufundowała na jubileusz szkoły ogromny tort w  kształcie pralki. I tym słodkim akcentem uczestnicy uroczystości rozpoczęli  sentymentalną podróż do lat minionych.

 

 

 

6

 

Absolwenci z wielkim zainteresowaniem poszukiwali informacji o swoich klasach w kronikach szkolnych, które specjalnie na tę okazję zostały zaprezentowane w holu szkoły.

 

 

 

7

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się  także wystawa fotograficzna, na której przedstawione zostały  kadry z życia szkoły – od początków jej powstania po czasy współczesne.

 

 

8a

 

Z zainteresowaniem oglądano także wystawę pt. „Na kartach kronik szkolnych”. Ekspozycja przygotowana została w oparciu o informacje zamieszczone w kronikach szkolnych z lat 1946-2016.

 

 

 

10

 

Jak zawsze przy takich jubileuszach – wspomnieniom o czasie spędzonym w murach szkoły w roli ucznia nie było końca…

 

 

 

Z wykorzystaniem informacji i zdjęć

nadesłanych przez Jadwigę Jezierną z ZSP nr 9

relację opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź