Foto: www.mamdziecko.interia.pl

 

Prawdę mówią, że z niewolnika nie ma robotnika…

 

Na portalu „Juniorowo” zamieszczono 7 listopada 2018 artykuł Wojciecha Musiała, zatytułowany „Edukacja to nie zawody” – Singapur rezygnuje z egzaminów szkolnych i zmienia system edukacji”.

 

Poniżej zamieszczamy jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

W 2016 roku Singapur zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym teście kompetencji uczniów PISA. W 2018 zdecydował o odstąpieniu od egzaminów szkolnych. Uczniowie nie będą już uczyć się, żeby zaliczyć kolejne testy. Zamiast tego szkoła będzie rozwijała kompetencje społeczne: umiejętności współpracy, myślenie krytyczne, rozwiązywanie złożonych problemów oraz postawi na rozwój osobisty. Co spowodowało tak radykalną zmianę?[…]

 

Władze Singapuru uznały, że przygotowanie dzieci do testów nie może być głównym celem nauki i zdecydowały: koniec z egzaminami. Zamiast tego nauka ma służyć rozwojowi kompetencji społecznych, takich jak praca w grupie, myślenie krytyczne czy rozwiązywanie złożonych problemów. Szkoła nie będzie więcej naciskać na rywalizację. Z klasowych dzienników zniknie średnia ocen danego przedmiotu oraz miejsce, które dane dziecko zajmuje, a oceny będą zaokrąglane do najbliższej pełnej liczby (w Singapurze oceny wystawia się z dokładnością do dziesiątej części po przecinku).

 

Dzieci mają się skupić przede wszystkim na rozwoju własnych uzdolnień, zniknie dotychczasowy nacisk na kształcenie przyszłych bankowców, urzędników czy lekarzy. Te zawody będą traktowane na równi np. z aktorstwem czy zawodowym uprawianiem sportu.

 

Nowy program edukacji powstał w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Raport Światowego Forum Ekonomicznego The Future of Jobs 2018 pokazuje wyraźną zmianę w kierunku sektora usług – do roku 2022 zmiana ta wyniesie aż 42%. A kompetencje społeczne są kluczowe, aby funkcjonować w tym sektorze rynku pracy.

 

Władze Singapuru obawiają się tylko jednego: reakcji rodziców. Zmiana systemu nauczania nie będzie aż tak trudna, jak zmiana mentalności społecznej. Dzisiejsi dorośli uczyli się jeszcze według starego systemu, w którym kluczowa była rywalizacja oraz jak najlepsze wyniki testów. I m.in. z tego powodu zdecydowano się na kompromis: zachowano dotychczasowy egzamin wieńczący naukę w szkole podstawowej. Zdawany w wieku 11-12 lat, niezwykle stresujący egzamin od lat służy za sito – uczniowie, którzy zdobędą najlepsze miejsca tradycyjnie mają otwartą drogę do kariery urzędniczej, z najwyższymi stanowiskami państwowymi włącznie. Nowy system edukacji wprowadzany będzie stopniowo, zmiany mają się zakończyć w 2023 roku. […]

 

 

Cały artykuł „Edukacja to nie zawody” – Singapur rezygnuje z egzaminów szkolnych i zmienia system edukacji    –    TUTAJ

 

Źródło: www.juniorowo.pl

 

 

UWAGA: Pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE

 

 

Przeczytaj także:

 

Portal INTERIA: Zaskakująca decyzja Ministra Edukacji Singapuru    –    TUTAJZostaw odpowiedź