W uzupełnieniu zamieszczonej poprzednio informacji o efektach wczorajszego spotkania u trójstronnego zespołu  ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, udostępniamy poniżej fragmenty materiału, zamieszczonego dziś (24. 08.2022) na „Portalu Samorządowym”, w którym znalazły się wybrane wypowiedzi z konferencji prasowej, jaka odbyła się po zakończeniu tego spotkania przed gmachem MEiN:

 

Foto: BB[www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

Jerzy Ewertowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po wyjściu ze spotkania stwierdził, że wzrost kwoty bazowej o 9 proc. od stycznia nie zadowala.

 

Oczekiwaliśmy, że minister przedstawi rozwiązanie, które dotyczy przeszło 80 proc. nauczycieli, czyli nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, że zaproponuje coś, co rzeczywiście rozbroi ten granat, który został wrzucony wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela, kiedy niewielkiej grupie nauczycieli podniesiono wynagrodzenia. I dobrze, że tak się stało, ale nie można zapominać o tych, którzy osiągnęli najwyższy stopień wtajemniczeniamówił Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. – Chcemy rozmawiać z premierem, z ministrem nie mamy już o czym rozmawiać, mamy, jak zdarta płyta, cały czas powtarzać ten sam postulat. Sprawę traktujemy jako bardzo poważną. Pan minister nie rozumie problemów, o których rozmawiamy co najmniej od stycznia tego roku – argumentował.

 

My rozmawiamy o roku 2022, domagamy się w sumie 20-proc. podwyżki dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, bo doszło do skandalicznego zamrożenia ich pensji, na poziomie średniorocznej – 2,93 proc. Pan minister ma jednak ochotę rozmawiać o roku przyszłym. Więc jeżeli chodzi o przyszły rok, to mamy jakiś punkt startu – naszym zdaniem za niski – natomiast cały czas problemem jest rok bieżący. I naszym zdaniem niestety nie mamy żadnych propozycji na dzisiajpowiedział nam Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”.

 

Podkreślił, że ze względu na to WZZ i ZNP zwrócą się do środowiska oświatowego z propozycjami wszczęcia różnego rodzaju procedur prawnych dotyczących rozwiązania tego problemu.

 

Rok 2023 w wersji zaprezentowanej tak ogólnie przez pana ministra Czarnka może być podstawą do prowadzenia rozmów, ale dopiero po rozwiązaniu problemu podniesienia wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych w bieżącym roku. Bez tego nie widzimy praktycznie szans na dalsze prowadzenie rozmów. Misją nie opłacimy rachunków – dodał.

 

Obradujące w dniu dzisiejszym (24.08) prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło decyzję o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego *. […]

 

Trudno powiedzieć, czy Solidarność oświatowa zdecyduje się na wspólne działanie z FZZ a zwłaszcza z ZNP. Nie ulega jednak wątpliwości, że problemowi płac nauczycielskich będą musieli się przyjrzeć jeszcze raz szefowie resortu. Jak widać przewidziana wyłącznie dla nauczycieli początkujących podwyżka płac od 1 września, a przez to mocne spłaszczenie pensji nauczycielskich i 4,4 proc. podwyżka dla wszystkich od maja 2022 r. przy blisko 16-proc. inflacji i rosnących kosztach życia nie poprawiła nastrojów. Nauczyciele chcą więcej.

 

 

 

Cały materiał „ZNP wchodzi na kurs kolizyjny. MEiN może mieć problem”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

*Oto treść Uchwały Prezydium ZG ZNP

 

 

Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r.

 w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego

 

Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:

 

§ 1

 

Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.

§ 2

Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.

 

§ 3

Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

 

 

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

 

Źródło:  www.znp.edu.pl/uchwala-prezydium-zg-znp-ws-ogloszenia-pogotowia-protestacyjnego/

 Zostaw odpowiedź