Foto: www.pabianice.tv

 

Mieszkaniec Pabianic – Dariusz Jakóbek – zawieszony w obowiązkach dyrektor 34 LO w Łodzi

 

 

Dziś (14 kwietnia 2021r) na stronie UMŁ zamieszczono informację, zatytułowaną 34 Liceum Ogólnokształcące – zawieszenie w obowiązkach dyrektora placówki”. O tej sytuacji informowaliśmy już w materiale Dyrektor LO nr 34 w Łodzi zakazał uczniom uzewnętrzniania ich poglądów. Oto treść informacji UMŁ:

 


Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi skierowała do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela przez Dariusza Jakóbka, dyrektora XXXIV LO.

 

Jednocześnie na podstawie art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor Dariusz Jakóbek został zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO.

 

Wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli oraz zawieszenie dyrektora XXXIV LO jest efektem wprowadzenia w szkole wewnętrznego regulaminu szkoły, który może naruszać prawa i dobro ucznia.

 

Wprowadzony w szkole regulamin zakazuje umieszczania symboliki w „awatarach” na szkolnej platformie Teams, a wobec uczniów którzy nie stosują się do tych zapisów – wyciągane są konsekwencje w postaci przyznawania punktów ujemnych, następnie upomnienia wychowawcy, upomnienia lub nagany dyrektora, przeniesienia doi równoległej klasy a nawet usunięcia ucznia ze szkoły.

 

Zgodnie z art. 6 ust 1 Karty Nauczyciela dyrektor powinien rzetelnie wykonywać zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji RP.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Dla nas najbardziej rażącym w tej historii jest fakt, że zdarzyło się to w szkole, której społeczność przyjęła przed laty jako swego patrona Krzysztofa Kieślowskiego!

 Zostaw odpowiedź