Rozporządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobacz TUTAJ

 

 

Do opublikowania tego rozporządzenia  późnym czwartkowym wieczorem 5 listopada, jedyną w miarę szczegółową informacją o ogłoszonej w środę 4 listopada decyzji rządu był komunikat, zamieszczony 4 listopada na oficjalnej stronie MEN: „Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym”.

 

 

Oto jego fragmenty:

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. […]

 

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

 

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

 

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. […]

 

 

 

Cały komunikat „Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 Zostaw odpowiedź