Wczoraj, na oficjalnej stronie MEN zamieszczono komunikat: „Tomasz Madej nowym dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji” Oto jego treść:

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Tomasz Madej z aktem powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

 

[…] 8 września br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski powołał Tomasza Madeja na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Tomasz Madej jest wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych. W latach 2012-2015 pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Od roku 2004 pracował jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

Jest autorem zadań egzaminacyjnych w zawodach branży elektrycznej i mechatronicznej oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (monter mechatronik, technik mechatronik, technik energetyk), a także programów nauczania w tych zawodach.

 

Recenzował programy nauczania branży elektrycznej. Napisał podręcznik „Elektrotechnika” oraz poradnik dotyczący kształcenia dualnego.

 

Od 2015 roku Tomasz Madej był doradcą metodycznym w zakresie metodyki kształcenia zawodowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Był także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą ds. podręczników kształcenia zawodowego w zawodach branży mechatronicznej i elektrycznej. Od 2019 r. pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Komentarz redakcji:

 

Intrygującą jest sytuacja braku jakiejkolwiek informacji o trybie tego powołania, a także od kiedy dyrektorką ORE przestała być Jadwiga Szczypiń – powołana na to stanowisko jeszcze przez minister Zalewską w styczniu 2018 roku. Zdołaliśmy jedynie ustalić, że już 29 sierpnia, kiedy w ORE gościł ministra Dariusz Piontkowski, gospodarzem spotkania była Marzenna Habib – występująca jako pełniąca obowiązki dyrektora ORE. [Źródlo:www.ore.edu.pl]

 

Natomiast Googl, po wpisaniu w wyszukiwarką „Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ORE” – nie znalazł żadnej strony, która zawierałaby taką informację. [Źródło: www.google.com]

 

 

WNIOSEK: Z nieznanych jak dotąd powodów „po cichu” została odwołana ze stanowiska dyrektora ORE Jadwiga Szczypiń, a – z pominięciem trybu konkursowego – po wielu miesiącach wakatu i pełnienia tych obowiązków przez panią Marzennę Habib – powołany na to stanowisko został były metodyk kształcenia zawodowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – Tomasz Madej.

 

 

X           X           X

 

 

Warto przypomnieć dotychczasową historię powoływania dyrektorów tego powstałego 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej tworu o nazwie Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Od lipca 2010 roku, do 17 stycznia 2012 jego dyrektorem była Joanna Berdzik (przedtem wieloletnia prezes OSKKO) – aż do 17 stycznia 2012 , kiedy to została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MEN. Wtedy p.o. dyrektora został Jarosław Wojdyła, który podał się do dymisji w lipcu, po medialnych doniesieniach, że w przeszłości był skazany za paserstwo.

 

W listopadzie 2012 roku Piotr Dmochowski-Lipski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora ORE. Nie mal wcześniej z edukacją niż wspólnego – był menedżerem, finansistą, specjalistą w branży mediów elektronicznych.

 

22 kwietnia 2014 r. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska odwołała, bez podania powodu, Piotra Dmochowskiego-Lipskiego ze stanowiska Dyrektora ORE. Pełnienie obowiązków dyrektora zostało powierzone Tobiaszowi Wojtalowi – Wicedyrektorowi ORE.

 

W połowie maja 2014 roku po dyrektorką Ośrodka Rozwoju Edukacji została Aleksandra Zawłocka – znajoma minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która ostatnie lata spędziła nie w edukacji, a w mediach. Przez kilkanaście lat pracowała z obecną minister edukacji w kilku redakcjach. Dyrektorem została bez konkursu.

 

20 lutego 2015 r., w wyniku konkursu ogłoszonego w połowie grudnia 2014 minister Joanna Kluzik-Rostkowska powołała na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dra Marka Piotrowskiego. Wcześniej pracował on m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie oraz jako nauczyciel w kilku szkołach w Warszawie. Z pracą pożegnał się 11 kwietnia 2016 roku, gdy PiS wygrało wybory i został odwołany przez nową minister edukacji Annę Zalewską.

 

Od 13 kwietnia pełniącym obowiązki, a od 14 lipca 2016 roku dyrektorem ORE był dr Sławomir Kuligowski, historyk z Mińska Mazowieckiego, który do chwili powołania go na to stanowisko był dyrektorem Zespołu Szkół w Poświętnem (pow. wołomiński),

 

Dr Sławomir Kuligowski, bez rozgłosu, został odwołany ze stanowiska i z dniem 12 stycznia 2017 roku Anna Zalewska powierzyła dr Barbarze Rudzińskiej-Mękal. Wcześniej pełniła ona funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie – przez rok, po tym jak awansowała tam ze stanowiska wiceprezesa.

 

25 stycznia 2018 r., znów „po cichu” znika ze strony ORE nazwisko dr Barbary Rudzińskiej-Mękal, a pojawia się inne: Jadwiga Mariola Szczypiń, która do tej pory była Podlaskim Kuratorem Oświaty, powołanym już przez min. Zalewską. Od tej pory kierowała pracami ORE – najpierw jako jako p.o. dyrektora, a po wygraniu konkursu, od 19 lipca 2018 roku – jako dyrektor ORE.

 

I – jak już wiemy – ona także, nawet nie wiemy którego dnia 2019 roku, „po cichu” zniknęła z ORE. Dziwnie kojarzy się nam ten fakt z datą 4 czerwca 2019, kiedy to ministrem edukacji został Dariusz Piontkowski.

 

Zaiste – nie tylko niezbadane są wyroki Opatrzności, ale także zawiłą i tajemną jest historia nominacji kolejnych szefów owej centrali naszego systemu doskonalenia pracy szkół, której statutowym celem jest podnoszenie jakości edukacji. Jak sama nazwa wskazuje – rozwoju edukacji. Czy w tych warunkach rozwój w ogóle jest możliwy?

[Redakcja OE]

 Zostaw odpowiedź