Na internetowej stronie MEN pojawił się dziś komunikat, zapowiadający dwie inicjatywy. Ich powodzenie zależy od dobrego współdziałania dwu resortów, które w pewnych okresach naszej historii były jednym ministerstwem. Oto  fragmenty tej informacji:

 

Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności i zacieśnienie współpracy szkół i uczelni – to wspólny cel dwóch nowych programów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od jesieni rozpoczną się: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności.

 

Szkoły ćwiczeń staną się ośrodkami promującymi nowoczesne rozwiązania edukacyjne, a ich ścisła współpraca z uczelniami kształcącymi nauczycieli zapewni praktyczne przygotowanie do zawodu – mówi minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – To rozwiązanie nawiązuje do najlepszych praktyk sprzed lat. Szkoły ćwiczeń funkcjonowały z powodzeniem do lat 70-tych ubiegłego wieku. Teraz chcemy je odtworzyć. Ta formuła gwarantuje najlepsze przygotowanie do bycia nauczycielem – dodaje.

 

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Wspiera uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudza innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.[…]

 

Akademickie Centra Kreatywności mają na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli. Studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się w nich m.in. jak rozwijać u uczniów takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia.

 

Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które kształcą nauczycieli, wykorzystując współczesną wiedzą psychologiczną i pedagogiczną, a także upowszechniają różnorodne metody dydaktyczne i nowoczesne technologie. […]

 

Oba programy finansowane są z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. […]

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Cały komunikat TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

A oto jak o tej samej inicjatywie napisano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie, zatytułowanym „Kreatywny uczeń, student, obywatel: rozpoczynamy nabór wniosków” – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź