Redaktor OE napisał w niedzielnym felietonie, że – podobnie jak w MEN – także w Łódzkim Kuratorium Oświaty trwa kanikuła. Obruszył się na te słowa wysoki urzędnik ŁKO, przeto postanowiliśmy  odnaleźć dowody aktywności  łódzkiego organu nadzoru. Na oficjalnej stronie internetowej ŁKO nadal b.z. I wtedy olśniło nas, aby zobaczyć co na Fb prezentuje ten urząd.

 

Poniżej prezentujemy, bez skrótów, tekst, zamieszczony tam wczoraj, 9 lipca 2024 roku.  Jest on ilustrowany  trzema zdjęciami, których nie udało się nam zamieścić – choćby jednego:

 

 

Dyrektorzy techników i szkół branżowych z województwa łódzkiego wzięli udział w konferencji online zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

Kształcenie zawodowe w Polsce. Trendy i wyzwania – brzmiał tytuł konferencji, w której za pośrednictwem internetowych kamer i mikrofonów wzięli udział dyrektorzy techników i szkół branżowych z naszego regionu. W imieniu organizatora przywitał ich Łódzki Wicekurator Oświaty Jarosław Krajewski oraz dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO w Łodzi Dorota Derecka.

 

Uczestnicy poznali nowych przedstawicieli Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego z województwa łódzkiego: Elżbietę Urbańską-Golec – dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Dominikę Walicką – dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi i Grzegorza Gajdę – dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 

Wspomniana Rada jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym (w tym tych, które proponuje Minister Edukacji). Zasiadają w niej przedstawiciele szkół zawodowych ze wszystkich województw. W sumie 48 osób. Przypomniała o tym wizytator KO Magdalena Mackiewicz.

 

Podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele województwa łódzkiego, w krótkich prezentacjach, poruszyli wybrane problemy z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia zawodowego. Elżbieta Urbańska-Golec mówiła m.in. o organizacji kształcenia w technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia, Dominika Walicka – o wdrażaniu Branżowych Centrów Umiejętności oraz organizacji kształcenia w szkołach policealnych, Grzegorz Gajda podjął zaś kwestię organizacji kształcenia pracowników młodocianych oraz kształcenia dualnego.

 

 

Źródło: www.facebook.com/permalink.php?story_

 Zostaw odpowiedź