27 lipca MEN poinformowało, że w związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Jak widać z komunikatu, zamieszczonego 24 sierpnia, jednak się udało skompletować skład III kadencji tego „ciała doradczego” dla pani minister. Oto jego fragmenty:

 

Minister Anna Zalewska 18 września br. powołała III kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2019 r. […]

 

W skład Rady wchodzi 16 członków i 16 ich zastępców – wykaz imienny    –    TUTAJ

 

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

 

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

 

Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. […]

 

Cały komunikat „III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Wiedzeni patriotyzmem lokalnym podajemy kto został wybrany, jako przedstawiciel województwa łódzkiego:

 

Członek Rady – Bartłomiej Rosiak *

Zastępca członka Rady – Marika Sońta **

 

*Bartłomiej Rosiak – był przewodniczący Komisji Sejmowej XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (2017r.),
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi i Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, aktualnie uczeń XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi

 

Proponujemy zapoznać się z jego wystąpieniem z 1 czerwca 2017r. podczas XIII Sesji Sejmu DiM   –   TUTAJ

 

**Marika Sońta była w roku 2015 była uczennicą kl. I w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim [Źródło: Informacja Kancelarii Senatu „Szkoła marzeń” – Wyniki konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015 r Informacja Kancelarii Senatu  – s. 181 – TUTAJ]. Wczerwcu 2016 roku była uczennicą klasy II F – odebrała nagrodę w konkursie „Losy bliskich, losy dalekich” [Źródło: oficjalna strona I LO w Piotrkowie Trybunalskim]

 

Aktualnie,  absolwentka tego liceum. Od roku studiuje psychologię na KUL, pełni także funkcję sekretarza Stowarzyszenia KoLiber w Lublinie. [Źródło: www.pl.linkedin.com]

 

Ale chyba wiemy czemu Pani Marika zawdzięcza ten wybór:

 Zostaw odpowiedź