Na 45 minut przed północą 26 stycznia, Jarosław Pytlak zamieścił na swoim blogu tekst petycji do liderów partii opozycyjnych, która jest opatrzona datą dnia następnego – 27 stycznia 2022 roku, oraz listę 143 jej sygnatariuszy.

 

Poniżej zamieszczamy tekst tej petycji i link do pliku z listą sygnatariuszy:

 

 

POŁĄCZCIE SIŁY DLA DOBRA MŁODEGO POKOLENIA!

Petycja do liderów i działaczy partii opozycji parlamentarnej

 

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecnym stanem polskiej oświaty. Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem we wszystkich jej sferach. Realna groźba całkowitej zapaści wymaga podjęcia wielu działań naprawczych. Nie da się tego uczynić skutecznie bez współdziałania różnych sił politycznych.

 

Edukacja młodego pokolenia jest niezwykle ważnym zadaniem, wręcz decydującym o przyszłości społeczeństwa. Jest przy tym procesem długofalowym, wymagającym szczególnej rozwagi i spokoju. Z tego powodu powinna być wyłączona z bieżącego, normalnego w demokracji, sporu politycznego i niezależna od zmiany ugrupowań rządzących.

 

W obliczu autorytarnych działań obecnych władz, które odpowiadają za skalę kryzysu, uważamy, że zadanie opracowania programu naprawy polskiej edukacji, dla wspólnego dobra, spoczywa na całej opozycji! Panuje opinia, że nie posiada ona przekonującej oferty programowej, a partie nie wykazują gotowości do współdziałania. To zmniejsza szansę na zmianę polityczną, niezbędną, by podjąć działania naprawcze! Wspólne wypracowanie programu dla edukacji może stanowić świadectwo, że partie opozycyjne gotowe są wznieść się ponad podziały, w imię dobra młodego pokolenia i przyszłości kraju. Uważamy, że w efekcie przełoży się to również na ich wyniki wyborcze.

 

Podjęcie współpracy przy tworzeniu takiego programu pozwoli zerwać z prostą i nierozwiązywalną dzisiaj alternatywą, jaką jest pójście do wyborów razem lub osobno. Uwieńczenie jej powodzeniem pokaże, że niezależnie od własnych strategii wyborczych, partie opozycyjne są zdolne do współdziałania w dziedzinie najważniejszej dla społeczeństwa, jaką jest edukacja.

 

Treść porozumienia powinni przygotować eksperci z różnych dziedzin. Wiele pomysłów jest już dostępnych – można z nich skorzystać, inne dopiero wypracować. Zapewne nie uda się osiągnąć pełnej zgodności. Niektóre tematy okażą się bardzo trudne i wzbudzą wiele emocji, lub będą po prostu zbyt „gorące” politycznie. Ale istnieją dobre wzorce porozumienia ponad podziałami politycznymi, choćby z Finlandii albo Walii. Można po nie sięgnąć.

 

Trzeba działać szybko, bo kolejne roczniki młodych ludzi ponoszą dzisiaj konsekwencje ogólnie trudnej sytuacji społecznej, m.in. związanej z pandemią, na którą boleśnie nakładają się skutki fatalnej polityki obecnych władz. Trzeba działać teraz, bo po wyborach będzie za późno, żeby dopiero wtedy zasiąść do myślenia. Trzeba działać, by dać nadzieję na poprawę sytuacji ludziom związanym z oświatą, z których wielu przeżywa obecnie chwile zwątpienia.

 

Oczekujemy, że podejmą Państwo współpracę przy stworzeniu takiego programu, dzięki któremu w miejsce fałszywej jednorodności, opartej na ideologicznym wzorcu partii rządzącej, wizytówką polskiego systemu edukacji stanie się różnorodność i uspołecznienie!

27 stycznia 2022 roku

 

Lista osób które poparły petycję do liderów i działaczy partii opozycji parlamentarnej – TUTAJ

 

Źródło: www.wokolszkoly.edu.pl

 Zostaw odpowiedź