Na stronie projektu „Wszystko Co Najważniejsze” zamieszczono 28 grudnia 2019 roku tekst Jarosława Kordzińskiego (trener coach, mediator, szkoleniowiec, autor tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej), zatytułowany „Co dalej, nauczyciele?”.

 

Foto: screen z filmu [www.youtube.com]

 

Jarosław Kordziński podczas wykładu „Uczymy dla przyszłości”, wygłoszonego 20 września 2014 na Kongresie Edukacyjnym Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej (Uniwersytet Gdański)

 

 

Dla rozbudzenia ciekawości, aby zmotywować Was do „kliknięcia” w link, zamieszczamy jedynie jego lead i jeden, wybrany, fragment tekstu:

 

Ostatnie miesiące w środowisku oświatowym spowodowało wiele dyskusji o potrzebie zmiany rzeczywistości, w której przychodzi pracować nauczycielom. Pojawił się koncept powołania nowego związku zawodowego i wiarygodnej oraz skutecznej reprezentacji działającej jako Izba Nauczycielska. Strajk się co prawda nie udał, próby oporu wobec władzy posiłkujące się ideologią non violence również. Trzeba coś zmienić! – pisze Jarosław KORDZIŃSKI.[…]

 

Od dłuższego czasu obserwuję w internecie aktywność grupy promującej się jako ruch „młodych” nauczycieli. Podważają wszystko, z czym się nie zgadzają albo z czym się nie utożsamiają. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kartę Nauczyciela, dorobek administracji rządowej z początku wieku, którego pozytywne skutki wciąż jeszcze są widoczne. To łatwe. Szczególnie łatwe, kiedy podobne poglądy reprezentują rządowe media, aktualna władza i współpracująca z nią NSZZ Solidarność. To komfortowa sytuacja nawoływać do zmiany, w tak bezpiecznych dla siebie warunkach. Problem polega na tym, że zarówno tego typu zachowanie nie przynosi niczego nowego. Ale też, jak się wydaje, tego typu działania nie mają na celu doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany. Są reaktywne. Czy warto więc zgadzać się na ubezwłasnowolnienie w imię pustych idei, które poza promocją kilku krzykaczy, w gruncie rzeczy nie niosą sobą niczego nowego? […]

 

 

Cały artykuł „Co dalej, nauczyciele?”  –  TUTAJ

 

Inne teksty Jarosława Kordzińskiego   – TUTAJZostaw odpowiedź