Foto: Marcin Obara/PAP [www.wydarzenia.interia.pl]

 

Sala obrad Sejmu podczas składania ślubowania poselskiego przez nowego posła Tomasza Zielińskiego

w dn. 3 lipca 2018 roku

 

 

Wczoraj na portalu Prawo.pl zamieszczono informację o drugim podejściu do uchwalenia tzw. „Lex Czarnek”. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

 

Lex Czarnek powraca? W Sejmie projekt wzmacniający nadzór kuratora 

 

Minister Przemysław Czarnek sugerował już w marcu, że wróci ze zmianami dotyczącymi wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Twierdził, że prezydentowi podobała się poprzednia ustawa, ale zawetował ją jedynie dlatego, że nie chciał podsycać sporów w czasie wojny na Ukrainie. Nowy projekt rozwiązań wzmacniających rolę kuratora jest już w Sejmie – nie jest jednak tak daleko idący, jak poprzednia wersja. […]

 

Zmieni się, procedura powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – w sytuacji:

 

1.powierzania w uzasadnionych przypadkach stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych oraz

 

2.odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia

 

– ustawa wprowadzi konieczność uzyskania pozytywnej opinii dyrektora szkoły. […]

 

Wraca też pomysł kontrolowania zajęć dodatkowych prowadzonych przez organizacje społeczne – podobnie jak w poprzedniej, zawetowanej ustawie, dyrektor szkoły będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty na zajęcia, które przeprowadzą przedstawiciele organizacji społecznych.

 

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć trzeba będzie przedstawić rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach programu zajęć, pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, a na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia – również materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Taka procedura wpłynie na zwiększenie świadomości uczniów i rodziców o treściach zawartych w zaproponowanych programach. Jak podkreślają autorzy projektu, „rodzic powinien mieć prawo do decydowania o udziale dziecka w zajęciach, jak również zasięgnięcia informacji, np. o posiadanym przez osoby prowadzące zajęcia doświadczeniu zawodowym, kompetencjach i umiejętnościach, w zakresie objętym zajęciami”. […]

 

 

Cały tekst „Lex Czarnek powraca? W Sejmie projekt wzmacniający nadzór kuratora”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

 

Projekt* Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, wniesiony do Sejmu 20 października 22022 roku  –  TUTAJ

 

 

 

*Wniesiony jako projekt poselski przez grupę posłów PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tomasz Zieliński.

 

 

Tomasz Zieliński (ur. 20 lipca 1967 w Józefowie – miasteczko w powiecie biłgorajskim) pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1999–2010 pracował jako starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Lublinie. W latach 2006 – 2008 zajmował stanowisko dyrektora zamojskiej delegatury tego kuratorium. W 2017 ponownie został dyrektorem zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. 3 lipca 2018 roku, w wyniku rezygnacji z mandatu poselskiego przez Adama Abramowicza*, zastąpił go w Sejmie VIII kadencji. Po wyborach z 2019 roku zasiada ponownie w Sejmie IX kadencji.

[Źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/]

 

 

*Poseł PiS z Białej Podlaskiej Adam Abramowicz zrzekł się mandatu poselskiego, co więcej, zamierza też wystąpić z partii. Decyzja Abramowicza (w Sejmie zasiadał od 2007 r.) wynika z faktu, że został przez premiera powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kadencja rzecznika ma trwać sześć lat a sam rzecznik ma być niezależny i apolityczny.

 

W takiej sytuacji mandat poselski po Abramowiczu ma prawo objąć kandydat z listy wyborczej PiS z kolejną, najwyższą liczbą głosów zdobytych w wyborach w 2015 roku. Jest to Tomasz Zieliński, na którego zagłosowało 5 344 wyborców.

[Źródło:  www.kurierlubelski.pl]Zostaw odpowiedź